Samenwerken

Woonbedrijf ieder1 is van mening dat ieder vanuit zijn eigen kracht bijdraagt aan een prettige woonomgeving. Wij als corporatie, onze huurders als goede buur en de gemeente als ‘stadhouder’. En natuurlijk tal van organisaties op het gebied van welzijn, ontspanning, cultuur en gezondheid. Samenwerking is de sleutel tot succes. Woonbedrijf ieder1 inspireert anderen graag tot beweging. Wij nemen initiatieven om samen te werken met bewoners, bewonersgroepen en partners in de wijk. Want samen kunnen we meer dan alleen. Hieronder leest u op welke manieren wij de dialoog met klanten en stakeholders aangaan.

Overleg beheerszaken
Het overleg met onze huurders over beheerszaken vindt bij voorkeur lokaal plaats, waarbij we aanhaken op de reeds bestaande initiatieven als bewonerscommissies en bewonersklankbordgroepen bij renovaties. We continueren de fijnmazige overlegstructuur en bouwen die waar nodig of gewenst uit.

Overleg beleidszaken
Met huurdersvertegenwoordiging HuurdersBIJ1 overleggen we periodiek op corporatieniveau over beleidszaken.

Klanttevredenheidsonderzoeken
Om tot het juiste aanbod van producten en diensten te komen en onze dienstverlening te kunnen verbeteren voert woonbedrijf ieder1 regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Overleg en samenwerking met stakeholders
Stakeholders voor woonbedrijf ieder1 zijn de al genoemde HuurdersBIJ1, de gemeenten Deventer en Zutphen, de in het werkgebied werkzame zorg- en welzijnsinstellingen en eventuele overige belangrijke partners. Maatschappelijk ondernemen betekent voor ons ook het betrekken van onze stakeholders bij het beleid en het jaarlijks maatschappelijk afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. We zoeken steeds in overleg en in samenwerking met de stakeholders naar mogelijkheden tot het optimaliseren van het wonen en maken hiervoor prestatieafspraken. We zeggen wat we gaan doen, waarom en op welke wijze, we maken het waar en dat laten we zien door verantwoording af te leggen. Eén van de manieren waarop we dit doen, is tijdens onze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst.

Prestatieafspraken
De woningwet schrijft voor dat de woningcorporaties in Nederland jaarlijks prestatieafspraken maken met de gemeenten waar zij actief zijn. Voor woonbedrijf ieder1 zijn dat de gemeenten Deventer en Zutphen.