Gemeente Zutphen en woonbedrijf ieder1 werken samen aan opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Wethouder Jasper Bloem en onze bestuurder Joke Hofman  ondertekenden op dinsdagmiddag 5 juli de intentieovereenkomst voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het kantoorpand aan de Piet Heinstraat 25 in Zutphen. Met deze overeenkomst maken we afspraken met de gemeente over het huren en verbouwen van het kantoorpand. Vanaf oktober 2022 wil de gemeente in het pand woonunits met ruimte voor circa 100 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar hebben.

Ondertekening belangrijke stap voor realisatie van de opvanglocatie

In de intentieovereenkomst spreken we met de gemeente Zutphen af dat de gemeente het pand 2 jaar huurt van ons met de mogelijkheid om jaarlijks te verlengen. Samen met de gemeente zorgen we voor de verbouwing van het pand. De gemeente Zutphen krijgt vanuit de Rijksoverheid een vergoeding voor het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Voor omwonenden was er op woensdagavond 6 juli een inloopbijeenkomst aan de Piet Heinstraat.

Wethouder Jasper Bloem: “Het ondertekenen van deze overeenkomst is een belangrijke stap in de samenwerking met woonbedrijf ieder1. Het betekent dat we kunnen starten met de verbouwing en zorgen voor een goede plek waar Oekraïense vluchtelingen langer kunnen verblijven. Daarnaast zetten we ons gezamenlijk in voor huisvesting voor andere doelgroepen, zoals jongeren, zodra de gemeentelijke opvang niet meer nodig is.”    

Directeur woonbedrijf ieder1, Joke Hofman: “Dit is goed nieuws voor alle woningzoekenden. Op deze manier voegen we snel extra woningen toe aan de woningvoorraad. Of het nu om jongeren of om vluchtelingen gaat, de urgentie voor het realiseren van huisvesting van deze doelgroepen is hoog.”

Eerst opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, later mogelijk huisvesting voor jongeren

Het pand wordt omgebouwd om in twee verschillende fases dienst te doen. In fase één functioneert het pand twee jaar lang als gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw wordt voor deze fase zo verbouwd dat er ruimte is voor:

  • 30 woon - en slaapruimtes;
  • Gezamenlijke keukens, badkamers en recreatie ruimtes;
  • Informatiebalie met plek voor beveiliging;
  • Werkruimtes voor medewerkers van de gemeente en bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

Mocht de situatie zo zijn, dat er minder opvang nodig is voor Oekraïense vluchtelingen, dan worden er met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het COA afspraken gemaakt om ook tijdelijk opvang te bieden aan statushouders. Dit zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog in afwachting zijn van een definitieve woning.

Na de fase van gemeentelijke opvang start de tweede fase. Hierbij wordt het pand geschikt gemaakt voor de huisvesting van andere doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren die nu moeilijk een geschikte woning kunnen vinden.