54 nieuwe duurzame woningen in De Hoven in Zutphen

Wij willen dat onze huurders in betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen wonen. Aan de Molenweg en Baankstraat in Zutphen gaan we daarom 60 woningen vervangen voor 54 nieuwe woningen. De huidige 60 woningen voldoen niet meer aan het bouwbesluit. Om hieraan wel te kunnen voldoen, kunnen we 54 nieuwe woningen bouwen, die klaar zijn voor de toekomst. Onlangs ondertekenden Jauke Klein, commercieel directeur Plegt-Vos Oost en Joke Hofman, onze directeur/bestuurder de realisatieovereenkomst. Met deze overeenkomst geeft woonbedrijf ieder1 opdracht aan Plegt-Vos voor de bouw van de 54 woningen. 

De huidige huurders van de woningen hebben een eerste keus gekregen om een nieuwe woning te betrekken. Zij krijgen tijdens de sloop- en nieuwbouwperiode een tijdelijke woning, ontvangen een verhuiskostenvergoeding en behouden onder bepaalde voorwaarden de huurprijs van de 'oude' woning. Huurders die niet terug willen keren, hebben met gebruik van herstructureringsurgentie elders een woning gevonden.  

Half 2025 oplevering van alle nieuwe woningen We slopen de oude woningen en bouwen de nieuwe woningen
in twee fases. Daarbij wordt gestart met de woningen aan de Molenweg. We streven ernaar de woningen aan de Molenweg in de tweede helft van 2024 op te leveren en de woningen aan de Baankstraat half 2025.