WOZ-Waarde, aanpassingen puntenstelsel huurprijs per 1 oktober 2015

Per 1 oktober 2015 is het puntenstelsel aangepast op basis waarvan huurprijzen worden bepaald (Woningwaarderingsstelsel, WWS). Deze wijziging houdt in dat het aantal punten en de maximaal te vragen huurprijs voor een huurwoning vanaf die datum mede worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van een woning. De WOZ waarde telt dan voor 25% mee.

Huurders ontvangen door deze wijziging eind februari 2016 voor het eerst een WOZ beschikking van de gemeente, zoals woningeigenaren dat ook altijd krijgen. Dat betekent dat huurders ook bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ waarde.

Veel gevraagd over WOZ-Waarde, aanpassingen puntenstelsel huurprijs per 1 oktober 2015

De WOZ-waarde wordt jaarlijks aangepast. Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde: de waarde over het voorgaande jaar. De nu door de gemeente verstuurde WOZ-waarde zal ingaan per 1 juli van dit jaar. Tot 1 juli blijft de WOZ-waarde van vorig jaar gelden.

Ga ik minder huur betalen door de aanpassing van het puntenstelsel?

Voor ongeveer 500 van de 14.500 huurders van Woonbedrijf ieder1 zal deze verandering tot een huurverlaging leiden van gemiddeld € 17,00 per maand. De huurders die een huurverlaging krijgen, hebben hierover in februari 2016 een brief van Woonbedrijf ieder1 ontvangen. De huur zal met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015 worden bijgesteld. De teveel betaalde huur wordt verrekend.

Waar kan ik de WOZ-waarde voor mijn woning opvragen?

De gemeente verstuurt de WOZ-beschikkingen eind februari. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente.

Gemeente Deventer: www.deventer.nl
Gemeente Zutphen/Apeldoorn/Lochem: www.tribuut.nl

Kan de aanpassing ook betekenen dat ik meer huur ga betalen?

Nee. De aanpassing kan er wel voor zorgen dat de maximale huurprijs die Woonbedrijf ieder1 voor uw huurwoning mag rekenen, verhoogd wordt. Maar deze huurverhoging berekenen wij niet aan u door.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking? Ik vind deze te hoog en daardoor vallen de punten voor mijn woning hoger uit.

Ja u kunt als huurder bezwaar maken.  De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. U ontvangt hierover eind februari 2016 een zogenoemde beschikking van de gemeente. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente en bezwaar maken. Dat kan tot 6 weken nadat u de brief met de gemeentelijke belastingen en uw nieuwe WOZ-waarde heeft gekregen.

Gemeente Deventer: www.deventer.nl
Gemeente Zutphen/Apeldoorn/Lochem: www.tribuut.nl

Waar kan ik de WWS punten van mijn woning opvragen?

Die kunt u opvragen bij Woonbedrijf ieder1. Stuur hiervoor een e-mail aan info@ieder1.nl  Ook kunt u als huurder zelf een berekening maken via de website van de huurcommissie.

Als ik bezwaar indien tegen de WOZ-waarde en ik krijg gelijk waardoor de waarde lager wordt, wordt mijn huurprijs dan ook lager?

Dat hangt ervan af hoe hoog de huur is die u nu betaalt. De WOZ-waarde bepaalt mede hoeveel huur de corporatie maximaal voor een woning mag rekenen. In de meeste gevallen betaalt u nu minder dan die maximale huurprijs. Als de maximale huurprijs volgens het nieuwe WWS hoger is dan of gelijk is aan de huur die u nu betaalt, dan verandert er niets. U blijft dezelfde huur betalen.
Maar het kan dus ook zo zijn dat u minder gaat betalen. In dat geval gaat uw nieuwe huurprijs is per 1 juli, als de jaarlijkse huurverhoging wordt doorgevoerd. De gemeente geeft deze verlaagde WOZ-waarde dan automatisch door aan Woonbedrijf ieder1. Over de huurprijsaanpassing ontvangt u voor 1 mei een bericht van Woonbedrijf ieder1

 

Wat betekent de aanpassing van het puntenstelsel?

De wijziging van het puntensysteem houdt in dat het aantal punten en de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning sinds 1 oktober 2015 mede worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van een woning.

Meer vragen (3)