Deventerwegkwartier

Woning informatie

Kenmerken

Type
Renovatieproject
Status
In voorbereiding
Planning

Eind augustus start werkzaamheden.

Eind 2018 zijn alle woningen gereed.

Aannemer

HTL (Hegeman, Talen, Löwik)

De werkzaamheden

Om woningen in een goede staat te houden en het wooncomfort voor huurders te verbeteren voert Woonbedrijf ieder1 groot onderhoud uit. Meer dan 70% van de bewoners heeft ingestemd met het plan en de omgevingsvergunning is verleend. Binnenkort start HTL met de uitvoering van de modernisering van de 138 woningen in het Deventerwegkwartier.

De woningen worden zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant onderhouden en verbeterd. De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. Ook worden er reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vocht, tocht en kou worden aangepakt. De woningen maken gemiddeld 4 labelsprongen, waardoor de energierekening omlaag gaat.

“Ons Deventerwegkwartier nu en in 2065; Comfortabel en betaalbaar wonen in een buurt met karakter!”

De volgende werkzaamheden zijn in het verbeterplan opgenomen:

Woning buitenschil:

 • bodemisolatie;
 • incidenteel vervangen begane grondvloer;
 • vervangen buitenspouwblad voor- en zijgevel bij spouwmuur woningen (blok 15 t/m 23);
 • aanbrengen gevelisolatiesysteem met steenstrips bij voor- en zijgevel steensmuur woningen (blok 1 t/m 11);
 • voorzieningen aanbrengen t.b.v. zonwering en vlaggenstokhouder (in gevelisolatiesysteem);
 • vlaggenstokhouder, huisnummer en buitenverlichting voorgevel;
 • reinigen gevels achtergevels, herstellen voegwerk, aanbrengen spouwmuur na-isolatie;
 • reinigen tuinmuren, herstellen voegwerk;
 • vervangen hemelwaterafvoeren;
 • vervangen houten gevelkozijnen door kunststof kozijnen;
 • vervangen houten voor- en achterdeur voor houten voor- en achterdeur;
 • vervangen hellende dakbedekking (dakpannen) en isoleren;
 • vervangen van de goten voor kunststof of aluminium goten;
 • verwijderen bestaande schoorstenen;
 • vervangen dakkapellen voor- en achterzijde van de woning;
 • vervangen dakramen;
 • vervangen platte dakbedekking inclusief isolatie;
 • voorzieningen flora en fauna. 

Woning intern:

 • badkamerrenovatie (indien einde levensduur);
 • toiletrenovatie (indien einde levensduur);
 • keukenrenovatie (indien einde levensduur);
 • vervangen CV ketel (indien einde levensduur);
 • “APK” installaties gas en elektra;
 • mechanische ventilatie CO2 gestuurd;
 • deurbelinstallatie;
 • vervangen loden leidingen;
 • vervangen stalen gasleidingen;
 • aanbrengen geluidsisolerende en brandwerende voorzetwand woning scheidende wand
 • rioolinspectie en herstel;
 • sanering aanwezig asbest;
 • toepassen bredere vensterbanken in woonkamer;
 • voorbereidingen voor het levensloopbestendig maken van 5 hoekwoningen (betreft de woningen met afwijkende plattegrond);
 • toiletruimte optimaliseren bij enkele woningtypes (inbouwreservoir wandcloset inbouwen in de buitenwand);
 • badkamer begane grond verplaatsen/optimaliseren, incl. houten prefab berging;
 • kast om CV ketel i.v.m. geluid.

Buitenterrein:

 • verbeteren van de achterpaden/herstellen straatwerk;
 • verbeteren van de erfafscheiding ter plaatse van de achterpaden;
 • snoeien/begaanbaar maken van de achterpaden;
 • verbeteren openbare verlichting achterpaden.

Sidneystraat gemoderniseerd

 

Helleraetplein gemoderniseerd

De werkzaamheden in de woning worden in maximaal 15 werkdagen per woning uitgevoerd. De bewoners kunnen in die periode in de woning blijven wonen. In het project worden 2 woningen als modelwoning uitgevoerd. De modelwoning aan de Zerboldstraat is nagenoeg gereed. Hier kunnen alle werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering bij de andere woningen door de bewoners worden bekeken. Daarnaast fungeert deze modelwoning als uitrustwoning voor bewoners om even de drukte tijdens de werkzaamheden in hun eigen woning te kunnen ontlopen.

Informatie

Op basis van alle informatie en wensen van bewoners is het verbeterplan “Modernisering 138 eengezinswoningen Deventerwegkwartier Zutphen” opgesteld. Dit plan is in samenwerking met de bewoners, die vertegenwoordigd zijn door de klankbordgroep, opgesteld. Het definitieve plan is voorgelegd aan de bewoners en gepresenteerd tijdens de inloopdagen op 14 en 15 maart.

Alle bewoners hebben een informatiebrochure over dit project ontvangen. U vindt deze informatie onder 'Brochures en links'.

Planning

De modelwoning aan de Zerboldstraat was eind mei gereed. Inmiddels heeft meer dan 70% van de bewoners ingestemd met het plan en kan het plan doorgaan. Direct na de zomervakantie wordt met de eerste woning gestart. Alle woningen zijn eind 2018 opgeleverd. Elke dag wordt er een woning opgestart en per woning duren de werkzaamheden maximaal 15 dagen.