Deventerwegkwartier

Woning informatie

Kenmerken

Type
Renovatieproject
Status
In uitvoering
Planning

Eind augustus start werkzaamheden.

Eind 2018 zijn alle woningen gereed.

Aannemer

HTL (Hegeman, Talen, Löwik)


De werkzaamheden

Om woningen in een goede staat te houden en het wooncomfort voor huurders te verbeteren voert Woonbedrijf ieder1 groot onderhoud uit.

“Ons Deventerwegkwartier nu en in 2065; Comfortabel en betaalbaar wonen in een buurt met karakter!”

Samen met de bewoners, vertegenwoordigd door een klankbordgroep is hiervoor het verbeterplan “Modernisering 138 eengezinswoningen Deventerwegkwartier Zutphen” opgesteld. Het definitieve plan is voorgelegd aan de bewoners en gepresenteerd tijdens inloopdagen, waarna meer dan 70% van de bewoners met het plan heeft ingestemd.

In dit plan worden naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden de woningen verbeterd. Zo worden vocht, tocht en kou aangepakt. De woningen maken hierdoor gemiddeld 4 labelsprongen, waardoor de energierekening omlaag gaat. De woningen worden dus comfortabeler en energiezuiniger.

De volgende werkzaamheden zijn in het plan opgenomen.

Woning buitenschil:

 • bodemisolatie;
 • incidenteel vervangen begane grondvloer;
 • vervangen buitenspouwblad voor- en zijgevel bij spouwmuur woningen (blok 15 t/m 23);
 • aanbrengen gevelisolatiesysteem met steenstrips bij voor- en zijgevel steensmuur woningen (blok 1 t/m 11);
 • voorzieningen aanbrengen t.b.v. zonwering en vlaggenstokhouder (in gevelisolatiesysteem);
 • vlaggenstokhouder, huisnummer en buitenverlichting voorgevel;
 • reinigen gevels, herstellen voegwerk, aanbrengen spouwmuur na-isolatie;
 • reinigen tuinmuren, herstellen voegwerk;
 • vervangen hemelwaterafvoeren;
 • vervangen houten gevelkozijnen door kunststof kozijnen;
 • vervangen houten voor- en achterdeur;
 • vervangen hellende dakbedekking (dakpannen) en isoleren;
 • vervangen van de goten door kunststof of aluminium goten;
 • verwijderen bestaande schoorstenen;
 • vervangen dakkapellen voor- en achterzijde van de woning;
 • vervangen dakramen;
 • vervangen platte dakbedekking inclusief isolatie;
 • voorzieningen flora en fauna. 


Woning intern:

 • badkamerrenovatie (indien einde levensduur);
 • toiletrenovatie (indien einde levensduur);
 • keukenrenovatie (indien einde levensduur);
 • vervangen CV ketel (indien einde levensduur);
 • “APK” installaties gas en elektra;
 • mechanische ventilatie CO2 gestuurd;
 • deurbelinstallatie;
 • vervangen loden leidingen;
 • vervangen stalen gasleidingen;
 • aanbrengen geluidsisolerende en brandwerende voorzetwand tussen woningen;
 • rioolinspectie en herstel;
 • sanering aanwezig asbest;
 • toepassen bredere vensterbanken in woonkamer;
 • voorbereidingen voor het levensloopbestendig maken van 5 hoekwoningen (betreft de woningen met afwijkende plattegrond);
 • toiletruimte bij enkele woningtypes optimaliseren (inbouwreservoir wandcloset inbouwen in de buitenwand);
 • badkamer begane grond verplaatsen/optimaliseren, incl. houten prefab berging;
 • kast om CV ketel i.v.m. geluid.


Buitenterrein:

 • verbeteren van de achterpaden/herstellen straatwerk;
 • verbeteren van de erfafscheiding ter plaatse van de achterpaden;
 • snoeien/begaanbaar maken van de achterpaden;
 • verbeteren openbare verlichting achterpaden.


Planning

Eind augustus 2017 zijn de werkzaamheden gestart en eind 2018 verwachten wij dat alle woningen zijn opgeleverd. Elke dag wordt er een woning opgestart en per woning duren de werkzaamheden ongeveer 15 dagen.

Alle bewoners hebben een informatiebrochure over dit project ontvangen. U vindt deze informatie onder 'Brochures en links.

 

Sidneystraat gemoderniseerd

 

Helleraetplein gemoderniseerd

De werkzaamheden in de woning worden in maximaal 15 werkdagen per woning uitgevoerd. De bewoners kunnen in die periode in de woning blijven wonen. In het project worden 2 woningen als modelwoning uitgevoerd. De modelwoning aan de Zerboldstraat is nagenoeg gereed. Hier kunnen alle werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering bij de andere woningen door de bewoners worden bekeken. Daarnaast fungeert deze modelwoning als uitrustwoning voor bewoners om even de drukte tijdens de werkzaamheden in hun eigen woning te kunnen ontlopen.

Informatie

Op basis van alle informatie en wensen van bewoners is het verbeterplan “Modernisering 138 eengezinswoningen Deventerwegkwartier Zutphen” opgesteld. Dit plan is in samenwerking met de bewoners, die vertegenwoordigd zijn door de klankbordgroep, opgesteld. Het definitieve plan is voorgelegd aan de bewoners en gepresenteerd tijdens de inloopdagen op 14 en 15 maart.

Alle bewoners hebben een informatiebrochure over dit project ontvangen. U vindt deze informatie onder 'Brochures en links'.

Planning

De modelwoning aan de Zerboldstraat was eind mei gereed. Inmiddels heeft meer dan 70% van de bewoners ingestemd met het plan en kan het plan doorgaan. Direct na de zomervakantie wordt met de eerste woning gestart. Alle woningen zijn eind 2018 opgeleverd. Elke dag wordt er een woning opgestart en per woning duren de werkzaamheden maximaal 15 dagen.