Human

Locatie: Adelbolstraat in Keizerslanden
Aannemer: Bouwbedrijf Oude Wolbers

Al enige jaren is er een samenwerking tussen een aantal Deventer bedrijven met als doel het terugdringen van ‘thuisloosheid’ onder jongeren (18-27 jaar): Humanitas Deventer (ouderen/wijkzorg), KonnecteD (werkvoorziening), Stichting Zwerfjongeren Nederland en woonbedrijf ieder1.

Het ondersteunen van jongeren
Jongeren in een kwetsbare positie die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden en daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen, zien we als onze verantwoordelijkheid.
We ondersteunen deze jongeren vroegtijdig om hun leven op orde te brengen en tegelijkertijd aan hun toekomst te werken.
Het voorkomen van jongeren-dakloosheid heeft onze prioriteit. Investeren in deze jongeren loont.

In lijn met deze samenwerking is dit initiatief ontstaan, waarbij we het gebouw transformeren tot 6 zelfstandige wooneenheden (studio’s) waarna deze aan, door Humanitas voorgedragen, jongeren worden verhuurd.

Doelgroep
Thuisloze jongeren tussen 18 en 27 jaar in een kwetsbare positie. Aan het huurcontract wordt een arrangement gekoppeld, waarin verschillende soorten zorg/vangnet mogelijk zijn en werk & opleiding. Humanitas en KonnecteD zijn samen verantwoordelijk voor dit arrangement waarbij Humanitas zorgt voor ‘woontoezicht’ via een superbuurvrouw en waar nodig ritme/regelmaat in de dag door koppeling met de zorg die in Humanitas zelf wordt geleverd. Zodra ze op eigen benen kunnen staan zullen ze in principe doorstromen naar een vervolgwoning met een grotere mate van zelfstandigheid.

Meer informatie?
Neem contact op met Merein Somsen via 088 111 0 184.