Scholierstraat Kosterstraat

Woning informatie

Kenmerken

Type
Renovatieproject
Status
In voorbereiding
Planning

Verwachte uitvoering 1e helft 2018

Aannemer

WDW Ontwikkelend beheer

Foto’s

De woningen

Het project bestaat uit 40 duplexwoningen verdeeld over 3 woonblokken. De woningen zijn gelegen in de wijk Keizerslanden in de buurt Tuindorp.

 

De werkzaamheden

Om de woningen in een goede staat te houden en het wooncomfort voor huurders te verbeteren voert Woonbedrijf ieder1 projectmatig onderhoud uit. Samen met de klankbordgroep en de aannemer (WDW) is onderzocht op welke manier de 40 woningen Scholierstraat e.o. kunnen worden verbeterd.

In de basis moeten de woningen comfortabeler en energiezuiniger worden. Ook worden er reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vocht, tocht en kou worden aangepakt. De woningen worden energetisch verbeterd, waardoor de energierekening omlaag gaat.

Informatie

De ideeën van de bewoners, de wensen van Woonbedrijf ieder1 en de onderzoeken die al door WDW in de woningen zijn uitgevoerd, zijn samengevoegd tot een planvoorstel. Dit plan is voorgelegd aan de bewoners tijdens de informatieavond op 22 maart. Op basis van dit eerste plan zijn individuele huiskamergesprekken gevoerd om de plannen waar nodig nog aan te scherpen.
Het uiteindelijke plan is op 27 juni 2017 aan de bewoners gepresenteerd. Ook is er een modelwoning gerealiseerd waar bewoners het resultaat van de werkzaamheden kunnen zien.

Planning

De omgevingsvergunning is reeds verleend.
Medio oktober (2017) ontvangen de bewoners de presentatiemap met daarin het vernieuwde verbeterplan (zie onder “brochure en links”) en de akkoordverklaring. In dit verbeterplan worden de uit te voeren werkzaamheden, de planning en de keuzes voor de bewoners uitgebreid omschreven. Afhankelijk van het akkoord van de bewoners is de verwachting dat begin 2018 met de werkzaamheden wordt gestart en dat deze in de tweede helft van 2018 zullen zijn afgerond.