Ludgeruskwartier

Woning informatie

Kenmerken

Type
Wijkvernieuwing
Status
In voorbereiding
Planning

In 2019 wordt samen met de bewoners een scenario voor de buurt uitgewerkt.

Architect

Inbo

Foto’s

Het Ludgeruskwartier

Ten westen van het winkelcentrum Keizerslanden ligt de buurt Ludgeruskwartier.
Ludgeruskwartier bestaat uit 256 woningen en 20 garageboxen. Er is in deze buurt veel openbaar groen in eigendom van Woonbedrijf ieder1. De woningen dateren uit de jaren ’60 (wederopbouwwijk) en zijn ruim opgezet tussen het groen.

Wat gaat er gebeuren?

In mei 2019 heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond is een terugkoppeling gegeven over de onderzoeken die in de afgelopen periode in de buurt zijn uitgevoerd. De tevredenheid van de bewoners over de woning en woonomgeving is gemeten en daarnaast zijn er diverse woontechnische onderzoeken uitgevoerd. Ongeveer de helft van de respondenten is tevreden over de woning. Slechts een kwart van de bewoners is tevreden over de woonomgeving.

Op deze avond zijn bewoners gevraagd deel te nemen in de klankbordgroep om zo samen met de buurt na te kunnen denken over de toekomst van het Ludgeruskwartier. De klankbordgroep is inmiddels opgericht en bestaat uit 14 leden.

De komende periode worden de gezamenlijke ambities voor de wijk bepaald. In het najaar 2019 wordt een voorkeurscenario voor de buurt uitgewerkt.

 Meer informatie

Bent u bewoner van het Ludgeruskwartier en wilt u meer weten over het project, dan kunt u contact opnemen met Anne Dorien van der Waarde (consulent Klant en Wonen, wijkteam Keizerslanden/Steenbrugge).

Bent u geen bewoner maar toch nieuwsgierig naar het project, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer 088 111 0 222.