Woonbedrijf ieder1 presenteert Jaarverslag over 2018

In 2018 zijn de eerste veranderingen doorgevoerd die direct samenhangen met het ondernemingsplan “Dicht bij huis”, zoals dat samen met de huurders is gemaakt. Zo is onze dienstverlening sinds begin 2018 georganiseerd via Wijkteams. Joke Hofman, directeur- bestuurder van het Woonbedrijf zegt hierover; “We bouwen door op de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren is doorlopen en gaan nu op weg naar een organisatie die dichter bij haar huurders staat”. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro. “Dat lijkt misschien veel, maar we hebben dat hard nodig om de huren zo laag mogelijk te houden en te kunnen blijven investeren in de verduurzaming van onze woningen”, aldus Joke Hofman. Er is 20 miljoen euro bijgeleend om alle investeringen te kunnen financieren.

Het gehele jaarverslag en een samenvatting waarin de belangrijkste resultaten zijn te vinden, staan op deze website onder het kopje publicaties.

Terug naar overzicht