Toelichting sociaal huurakkoord en berichten Woonbond

Onlangs waren er in de media berichten van de Woonbond over het sociaal huurakkoord en evt. huurbevriezing/huurverlaging voor huurders. Graag geven wij een toelichting op deze berichten.

Sociaal Huurakkoord

De Woonbond en Aedes hebben een Sociaal Huurakkoord gesloten met daarin afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. De afspraken uit het akkoord kunnen pas volledig ingaan op het moment dat de wet is aangepast en is vertaald naar beleidsregels. De verwachting is dat deze vanaf 2020 van kracht zullen zijn. Dit betekent dat op grond van het Sociaal Huurakkoord geen huurverlagingen of huurbevriezingen worden gedaan.

Huurbeleid Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 voert al enkele jaren een terughoudend huurbeleid. Dat wil zeggen dat we geen gebruik maken van de wettelijke ruimte om de huren maximaal te verhogen, maar dat we de huurprijs alleen inflatie volgend verhogen (dit jaar 1,6%). Een verzoek om huurverlaging of bevriezing toetsen wij altijd aan de op dat moment geldende wettelijke regels waarbij we aandacht hebben voor de persoonlijke situatie.

Huurtoeslag  

Woonbedrijf ieder1 vindt het belangrijk dat mensen in hun woning kunnen blijven wonen wanneer hun situatie verandert. Om dit te realiseren draagt Woonbedrijf ieder1 er zorg voor dat de huur van sociale huurwoningen niet hoger wordt dan de huurtoeslaggrens. Mogelijk heeft u recht op huurtoeslag. Hiervoor kunt u terecht op http://www.toeslagen.nl/.

Persoonlijk gesprek

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek over uw situatie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van de medewerkers van uw wijkteam.

Terug naar overzicht