Stuifsneeuw lekkage: wat nu?

Afgelopen week is er veel sneeuw gevallen, terwijl het ook hard waaide. Dan treedt het verschijnsel 'stuifsneeuw' op. Sneeuw komt dan door de wind tussen bijvoorbeeld dakpannen, ventilatieroosters en andere openingen in uw woning. Wanneer de sneeuw smelt, lijkt er op die plekken een lekkage te ontstaan. Wat kunnen we ertegen doen? Helaas weinig, stuifsneeuw lekkages zijn niet te behandelen zoals normale lekkages.
 
Wel hebben we enkele tips:
✅ Vang het water op en maak de locatie waar het lekt steeds droog.
✅ Houd de lekkage met regelmaat in de gaten en beoordeel of het minder wordt.
✅ Is het water schoon en helder, dan is de kans groot dat het om stuifsneeuw lekkage gaat.
✅ Kijk, indien mogelijk, of er in de buurt van de wateroverlast sneeuw op het dak ligt. Dat geeft meestal ook een indicatie of het om stuifsneeuw lekkage gaat. Probeer niet zelf de sneeuw van bijvoorbeeld het dak te halen. Dat is erg gevaarlijk en ook kan daardoor juist schade ontstaan.
✅ Lekt het na de vorstperiode nog steeds? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Twijfelt u over de oorzaak van de lekkage? Neem dan contact op met uw wijkteam, dan kunnen zij samen met u op zoek naar een oplossing.

Terug naar overzicht