Huurverlaging

Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Dit is geregeld in de wet ‘Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2021.


U komt in aanmerking voor eenmalige huurverlaging als uw huishouden:

  • een inkomen heeft onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én
  • een huurprijs betaalt boven de voor u geldende aftoppingsgrens.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging?

U leest er hier meer over.

Terug naar overzicht