Corporaties blijven inzetten op duurzaamheid

Het jaar 2016 was een goed jaar voor de woningmarkt. Dit blijkt uit de evaluatie van de prestatieafspraken over 2016. De corporaties konden de vraag naar sociale huurwoningen goed aan. Er zijn 97 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, waarmee het totale aantal van de Deventer corporaties op 11.869 woningen komt.

Duurzaamheid
Alle sociale huurwoningen moeten over 10 jaar gemiddeld energielabel B hebben. Corporaties, de gemeente en de provincie hebben nu afgesproken hun krachten te bundelen om woningen en specifiek de sociale huurwoningen verder aan te pakken.

Wonen en zorg
Corporaties en zorgpartijen werkten in 2016 samen om zelfstandig wonen voor kwetsbare mensen mogelijk te maken. Kolkman: “Meer mensen blijven langer zelfstandig wonen of gaan weer op zichzelf wonen na een verblijf in een instelling. Zij moeten de juiste zorg en begeleiding krijgen. Dat kan alleen als zij ook goede huisvesting hebben. De rol van de corporaties is daarbij essentieel.”

Passend toewijzen
Nieuw in 2016 was de invoering van het passend toewijzen: Het inkomen en de huishoudsamenstelling van woningzoekenden bepalen welke huurwoning zij kunnen huren. De landelijke overheid wil zo voorkomen dat mensen te hoge woonlasten hebben en in de financiële problemen komen.

Statushouders
In 2016 hielpen de woningcorporaties 250 statushouders aan een woning. Dit ging nauwelijks ten koste van de wachttijd voor regulier woningzoekenden. Voor 2017 is de doelstelling flink lager, namelijk 133.

Stichting Eigen Bouw
Ook Stichting Eigen Bouw maakt prestatieafspraken met de gemeente. Eigen Bouw is geen woningcorporatie, maar voelt zich als particuliere verhuurder van ruim 800 woningen wel betrokken bij de stad Deventer. Stichting Eigen Bouw biedt huurwoningen aan in het midden- en hogere huursegment, aanvullend op het woningbezit van de woningcorporaties. Eigen Bouw investeerde in 2016 in duurzaamheid en leverde een bijdrage aan wonen en zorg en het huisvesten van statushouders.

Terug naar overzicht