Jaarverslag

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties in het jaarverslag. Het volledige jaarverslag 2019 incl. jaarrekening vindt u hier.