Jaarverslag

Woonbedrijf ieder1 stelt samen met klanten en partners doelen vast. Deze concretiseren we in prestatieafspraken en daar handelen we naar. Over de resultaten leggen we verantwoording af, onder meer door ieder jaar uitgebreid verslag te doen van uitgevoerde activiteiten. Dat is onze officiƫle verantwoording aan de overheid.