Cameraprotocol

Woonbedrijf ieder1 heeft de belangrijke taak om woningen te ontwikkelen. Te verhuren. En beheren voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. De zorg voor een leefbare omgeving is onderdeel hiervan. Als verhuurder hebben wij de verantwoordelijkheid onze huurders een rustige woonsituatie te bieden. In sommige gevallen zetten we cameratoezicht in als middel om verstoringen van het woongenot vast te stellen en/of tegen te gaan.