Wij zijn woonbedrijf ieder1

Wij vinden het belangrijk dat mensen een veilige thuisbasis hebben, waar ze zichzelf kunnen zijn en op een prettige manier met elkaar samenleven. Nu én in de toekomst. Wie een betaalbare huurwoning nodig heeft, is welkom bij ons. Met iedereen in de buurt maken we duurzame, fijne plekken om te wonen. Dat doen we.

Onze leidende principes
De tevredenheid van huurders blijft voor ons één van de belangrijkste drijfveren achter ons handelen. Wij willen dat zij tevreden zijn over hun woning, over onze dienstverlening, maar zeker ook over de buurt waar zij wonen. In onze buurten streven wij naar nauwe verbondenheid met en tussen onze huurders. Met zeven wijkteams zijn wij zichtbaar in de buurt aanwezig. Daardoor weten we goed wat een buurt nodig heeft om er fijn, duurzaam en veilig te kunnen samenleven.

Wij geloven in gedeelde verantwoordelijkheid. Samen met onze huurders en maatschappelijke samenwerkingspartners, zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstanties en de politie, streven we naar veilige en inclusieve wijken. Onze focus ligt op het opbouwen van vertrouwen, sterke relaties en daadkrachtige samenwerking, want alleen dan kunnen we succesvol zijn in het opbouwen van sterke en veerkrachtige buurten.

Onze leidende principes zijn:

→ In de buurt
→ Samen verantwoordelijk
→ Vanuit behoeften en wensen
→ Scherpe, slimme keuzes met langdurig maatschappelijke waarde
→ Werkenergie voor onze medewerkers

De wensen en behoeften van onze (toekomstige) huurders zijn belangrijk voor ons. We begrijpen dat huurders variëren in levensstijl, behoeften en voorkeuren voor hun woonruimte. Iedereen is welkom bij ieder1. We vragen huurders geregeld om met ons mee te denken en luisteren zorgvuldig naar hun feedback. Wij werken vanuit een gedeelde visie op onze dienstverlening. Hierdoor weten huurders wat ze van ons kunnen verwachten en dat wij onze beloften kunnen waarmaken. Zo kunnen we goed anticiperen op veranderingen in de samenleving. Onze woningen worden ook door toekomstige generaties bewoond. Daarom nemen we de wensen en behoeften van toekomstige generaties mee in onze keuzes. We maken scherpe, slimme keuzes voor de toekomst. We realiseren ons dat de samenleving en daarmee de vraag naar goede en betaalbare sociale huurwoningen zal blijven groeien. Daarom kiezen we voor oplossingen die langdurig maatschappelijke meerwaarde bieden. Onze bedrijfsvoering draagt er aan bij dat we waardevol blijven voor de samenleving, morgen en in de toekomst.

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter succes. Ze zetten zich dagelijks in om onze huurders een fijne woon- en leefomgeving te bieden. We geloven dat gemotiveerde medewerkers essentieel zijn voor het bereiken van onze doelen. Daarom moedigen we hen aan om zich continu te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. We streven ernaar dat onze medewerkers werkenergie ervaren en zich intrinsiek verbonden voelen met de maatschappelijke missie van onze organisatie.