Sponsoring

De nieuwe Woningwet staat sponsoring door woningcorporaties vrijwel niet meer toe. Specifieke initiatieven van onze eigen huurders die gericht zijn op leefbaarheid van onze bewoners mogen wij volgens de Woningwet nog wel financieel ondersteunen. Deze projecten moeten dan wel gericht zijn op het belang van het behoud of verbetering van de woongelegenheden of de direct daaraan grenzende omgeving.  Mede om die reden is het Wensfonds in het leven geroepen. Kijk op onze website voor meer informatie over het Wensfonds.