Integriteit

Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten wil verlenen. Maatschappelijk ondernemen betekent voor ons ook maatschappelijk presenteren, ofwel transparant zijn in het algemeen en voor onze klanten en stakeholders in het bijzonder.

Interne afspraken

Woonbedrijf ieder1 wil voor haar medewerkers, klanten, en samenwerkingspartners een toegankelijke, professionele en betrouwbare organisatie zijn. Dit vraagt om bestuur, management en medewerkers die vertrouwen genieten omdat zij deskundig, gedreven en integer zijn. Om bestuur, management en medewerkers (waaronder ook stagiaires, uitzendkrachten en dergelijke) een leidraad te bieden bij het “integer handelen” heeft Woonbedrijf ieder1 een integriteitcode met daarbij horende gedragsregels opgesteld. Daarnaast is er een voorziening voor intern melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een klokkenluidersregeling.