Integriteit

Woonbedrijf ieder1 wil voor haar medewerkers, klanten, en samenwerkingspartners een toegankelijke, professionele en betrouwbare organisatie zijn. Dit vraagt om bestuur, management en medewerkers die vertrouwen genieten omdat zij deskundig, gedreven en integer zijn. Om bestuur, management en medewerkers (waaronder ook stagiaires, uitzendkrachten en dergelijke) een leidraad te bieden bij het “integer handelen” heeft woonbedrijf ieder1 een integriteitcode opgesteld. Daarnaast is er een voorziening voor intern melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een regeling.

Vertrouwenspersonen 
Bij woonbedrijf ieder1 hebben we twee vertrouwenspersonen die kunnen helpen als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Zoals pesten, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie.

De Compliance Officer kan in vertrouwen worden geraadpleegd over misstanden en integriteitsschendingen. Dit kan variëren van ongepast gedrag richting huurders of leveranciers tot ergere zaken zoals criminele activiteiten of financiële onregelmatigheden.

Medewerkers kunnen voor zowel integriteitsschendingen als ongewenste omgangsvormen ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.