Veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden

Alleen gezonde vakmannen voeren werkzaamheden uit. Dat geldt ook voor partijen die voor ons werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om spoedreparaties, onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning of in algemene ruimtes. Afspraak is: thuisblijven bij milde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook als huisgenoten koorts hebben, blijven medewerkers thuis. Wij houden de gezondheid van onze vaklieden scherp in de gaten, zodat we in iedere situatie passende maatregelen treffen. Heeft u zelf of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten, geef het dan ook door aan de vakman of aan ons.

Onze vakmannen en zogenaamde contractpartijen volgen een veiligheidsprotocol om maximaal zorg te dragen voor uw en hun eigen gezondheid. Zij houden zich aan strikte hygiënemaatregelen en vermijden fysiek en sociaal contact. Dat betekent ook dat zij geen koffie meer drinken met huurders.

Vakmannen houden afstand en vragen u om niet in dezelfde ruimte te zijn bij de uitvoering van werkzaamheden.
We vragen ook u om afstand te bewaren tot de vakman.

Heeft u of één van uw huisgenoten luchtwegklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, loopneus, kortademigheid of hoesten) of koorts, dan stopt onze vakman met de werkzaamheden. Dit doen we om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op een later moment wordt contact met u opgenomen om te kijken wat voor maatwerk er geleverd moet worden.

Vragen? U kunt ons bereiken door direct contact op te nemen met uw wijkteam. Alle contactgegevens staan hier voor u op een rij. Eventueel kunt u ons ook bereiken via het algemene nummer 088 111 0222.