Maatregelen coronavirus

Ook wij houden de berichten over het coronavirus goed in de gaten en volgen de richtlijnen van de overheid. Indien nodig passen wij onze werkwijze hierop aan. We houden u via onze website en Facebook op de hoogte. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met ons op. U doet dit door direct te bellen met uw wijkteam of via ons algemene telefoonnummer 088 111 0 222.

Opening balie
Onze balies zijn geopend van 08.30 uur – 17.00 uur. Natuurlijk hebben we voorzorgsmaatregelen genomen wat betreft hygiëne en veiligheid. Er is voldoende ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar te bewegen en in gesprek te gaan. Ook kunt u bij binnenkomst uw handen desïnfecteren. Heeft u of  één van uw huisgenoten gezondheidsklachten, dan vragen wij u om niet op bezoek te komen en telefonisch contact op te nemen. Bent u minimaal 24 uur klachtenvrij? Dan bent u van harte welkom. Bent u 70 jaar of ouder of behoort u tot een risicogroep en komt u liever niet langs, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Onderhoud
Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden worden weer uitgevoerd. Dit geldt zowel voor werkzaamheden bij u thuis als aan de buitenzijde van de woning of in algemene ruimtes. Daarmee beperken we ons niet meer alleen tot spoedreparaties en werk buiten de woning. We werken volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is opgesteld door de overheid en hierin staat duidelijk omschreven hoe we op een veilige manier voor huurders én medewerkers onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Lees hier welke veiligheidsmaatregelen we treffen bij onderhoudswerkzaamheden.

Bij de bevestiging van een afspraak bij u thuis krijgt u de flyer ‘Samen veilig doorwerken: zo werkt het’, waarop staat vermeld hoe we er samen met u voor zorgen dat werkzaamheden op een zo prettig mogelijke en veilige manier kunnen plaatsvinden. Werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden, worden vooraf door ons gemeld.

Voor huurders van 70 jaar en ouder of mensen die tot een risicogroep behoren geldt dat we vooraf met extra aandacht de voorzorgsmaatregelen met u doornemen om onnodige risico's uit te sluiten. Ook vragen wij u waar nodig zelf nog extra maatregelen te treffen.

Reparatieverzoek
Belt u ons voor het maken van een afspraak bij u thuis? Vanaf 11 mei plannen we weer afspraken voor het uitvoeren van reparaties. Heeft u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten? Geef het aan, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken. Lees hier welke veiligheidsmaatregelen we treffen.

Spoedreparatie of storing
Heeft u een spoedreparatie, zoals een ernstige lekkage, waarvoor wij langs moeten komen, dan kunt u ons bellen. Heeft u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten? Geef het aan, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken. Lees hier welke maatregelen we treffen bij spoedreparaties.

Schoonmaak en liftonderhoud
Schoonmaak en liftonderhoud in de complexen en galerijen blijven we uitvoeren.
Contactplekken zoals deurknoppen en trapleuningen worden extra schoongemaakt.

Huurbetaling aan de balie
U kunt uw huur per pin betalen aan de balie. Vanaf 2 juni kunt u geen contante betaling meer doen aan de balie. Natuurlijk kunt u ook via uw eigen bank (overschrijving) of via een automatische incasso uw maandelijkse huurbetaling voldoen. Bij een automatische incasso wordt de huur per 1e van de maand afgeschreven. U kunt hier een machtigingskaart downloaden.

Kunt u om bepaalde redenen niet op kantoor komen om te pinnen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van Woonbedrijf ieder1 om uw huur bij u thuis te pinnen. Vragen? Neem contact op met uw wijkteam.

Huuropzegging
U kunt gewoon uw huur opzeggen, dat kan bij ons aan de balie in Deventer (Overstichtlaan) of in Zutphen (Piet Heinstraat). Ook kunt u hier een huuropzeggingsformulier downloaden. U kunt deze ingevuld aan ons terugsturen (per post of e-mail). Zodra we uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om afspraken te maken over de oplevering van de woning en het inleveren van de sleutels. Heeft u vragen of hulp nodig? U kunt altijd telefonisch contact op te nemen met uw wijkteam. Zij helpen u graag verder.

Nieuwe verhuur
Waar mogelijk bieden wij woningen aan via Woonkeus Stedendriehoek. Alle woningen die we adverteren staan leeg. Kandidaten kunnen de woning zelf bezichtigen. Als u kandidaat nummer 1 bent voor een woning, dan bellen wij u om nadere afspraken te maken.

Woningverbetering
Alle werkzaamheden worden weer uitgevoerd. Dit geldt zowel voor werkzaamheden bij u thuis als aan de buitenzijde van de woning. Bij werkzaamheden bij u thuis nemen we vooraf altijd contact met u op om dit af te stemmen. Werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden, worden vooraf gemeld.

We werken volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is opgesteld door de overheid en hierin staat duidelijk omschreven hoe onze vakmannen en onderhoudspartijen op een veilige manier werkzaamheden bij u thuis kunnen uitvoeren. Lees hier welke veiligheidsmaatregelen we treffen.

Voor huurders van 70 jaar en ouder of mensen die tot een risicogroep behoren geldt dat we een zogenaamde ‘wisselwoning’ aanbieden bij woningverbetering, waar u tijdelijk kunt verblijven als wij de werkzaamheden in uw woning uitvoeren. Blijft u liever in uw eigen woning en wilt u dat wij werkzaamheden toch ook bij u uitvoeren, dan maken we daar samen afspraken over. Ook is het mogelijk om werkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren.

Betalingsproblemen?
Heeft u door de huidige coronacrisis moeite met uw betalingsverplichtingen (zoals het betalen van de huur), dan denken wij graag met u mee hoe we u kunnen helpen. Neem contact op met uw wijkteam om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Vragen?
U kunt ons bereiken door direct contact op te nemen met uw wijkteam. Alle contactgegevens staan hier voor u op een rij. Eventueel kunt u ons ook bereiken via het algemene nummer 088 111 0222.