Urgentie

Als u zich als woningzoekende heeft laten inschrijven, moet u normaal gesproken wachten tot u met uw inschrijftijd voor een woning aan de beurt bent. Omdat er nog altijd meer woningzoekenden zijn dan er woningen beschikbaar komen, duurt dit wachten meestal meerdere jaren. Het kan echter zijn dat er in uw persoonlijke situatie medische, financiële of sociale omstandigheden zijn waardoor u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft. Wellicht zijn uw omstandigheden zodanig dat u voor een urgentieverklaring in aanmerking komt. Voorrang voor de ene woningzoekende betekent voor de andere woningzoekende een langere wachttijd. Voorrang krijgt u dan ook niet zomaar. Heeft u met spoed een sociale huurwoning nodig, maar heeft u te weinig inschrijfduur opgebouwd en komt u ook niet in aanmerking voor een urgentie? Reageer dan op een ‘lotingwoning’. Lees verder op de pagina: Zoek met spoed.

Veel gevraagd over Urgentie

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor urgentie?

U komt niet in aanmerking voor urgentie wanneer u bijvoorbeeld:
- ruimtegebrek heeft in uw huidige woning;
- heimwee heeft naar uw oude buurt;
- uw woning verkoopt, voordat u vervangende woonruimte heeft gevonden;
- een kind verwacht, maar geen zelfstandige woonruimte heeft;
- een slechte relatie heeft met uw ouders, waarbij u inwonend bent.

Wilt u toch met spoed een huurwoning, maar u komt niet in aanmerking voor urgentie. Kijk dan bij het woningaanbod van Woonkeus Stedendriehoek naar lotingwoningen.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor urgentie?

Voordat u besluit een urgentie aan te vragen is het van belang dat u nagaat of u wel voor een urgentie in aanmerking komt. Een urgentie wordt namelijk alleen in bijzondere noodsituaties toegekend en alleen als u niet zelf in staat bent een oplossing voor uw probleem te vinden. Raadpleeg hiervoor de folder Met voorrang een woning van Woonkeus Stedendriehoek. Meer informatie via www.woonkeus-stedendriehoek.nl

Wat zijn de stappen voor het aanvragen van urgentie?

Stap 1: Check de urgentiewijzer in de folder Met voorrang een woning. U komt er dan snel achter of het zinvol is om een urgentieaanvraag in te dienen.

Stap 2: Vraag een adviesgesprek aan bij Woonbedrijf ieder1. Tijdens een adviesgesprek wordt er gecontroleerd of alle documentatie compleet is en of het zinvol is verder te gaan met een urgentieaanvraag.

Stap 3: De urgentiemedewerker maakt een rapport op van uw persoonlijke situatie voor de urgentiecommissie. Dit rapport met bijbehorende stukken wordt ingediend bij Woonkeus Stedendriehoek.

Stap 4: Bij standaardsituaties wordt er urgentie verleend. Wanneer er geen sprake is van een standaardsituatie, dan wordt u aanvraag beoordeeld door de onafhankelijke urgentiecommissie van Woonkeus Stedendriehoek.

Stap 5: U ontvangt na ongeveer 6 weken schriftelijk bericht over de uitslag van de urgentieaanvraag.

Meer informatie via www.woonkeus-stedendriehoek.nl

Hoe lang duurt het voordat de urgentie wordt verleend?

Meestal hoort u na ongeveer zes weken nadat de urgentiemedewerker de rapportage heeft doorgezonden, of aan u urgentie wordt verleend. U ontvangt hierover een brief.

Wat kost een urgentieaanvraag?

Het aanvragen van een urgentie kost €30,-.

Hoe lang is een urgentie geldig?

Een urgentieverklaring is vier maanden geldig. U kunt in die periode met voorrang op andere woningzoekenden een woning zoeken via de www.woonkeus-stedendriehoek.nl

Wanneer urgentie is toegekend mag degene met urgentie geen passende woningen weigeren.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik voorrang op andere kandidaten voor een andere woning?

Ja, u ontvangt u hiervoor een urgentie inschrijving die u gebruikt bij het inloggen op Woonkeus Stedendriehoek. Uw voorrang wordt dan automatisch toegepast.

Wat is het adres van de urgentiecommissie?

Meer informatie via

Meer vragen (3)