Reparatie melden

Als u lid bent van ons servicepakket verhelpen onze vakmannen kleine reparaties voor u. Hiervoor betaalt u per maand.
Als er iets stuk is, dient u een reparatieverzoek in. Op uw persoonlijke pagina op mijn ieder1 kunt u ook direct een afspraak plannen. U kunt ook bellen of mailen met uw wijkteam.

Veel gevraagd over Reparatie melden

Mijn sleutel is afgebroken. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met uw wijkteam.

Waar vind ik de hoofdkraan?

Algemeen

In de meterkast.

Ik wil nieuwe sleutels bestellen voor de knip op mijn raam. Is dat mogelijk?

Algemeen

Nee. De knipsloten in de woning zijn uniek. Sleutels zijn niet bij te bestellen.

Ik ben mijn sleutels kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem contact op met uw wijkteam. Ook als u zich heeft buitengesloten. Er komt een vakman naar u toe. Woonbedrijf ieder1 streeft naar een wachttijd van niet langer dan 2 uur.

De kosten zijn voor uw rekening. Binnen kantoortijden zijn deze tussen de € 48,00 en € 168,00. Buiten kantoortijden tussen de € 150,00 en € 270,00 euro.


Zijn uw sleutels gestolen? Meld dit dan bij uw inboedelverzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze onkosten. Wilt u uw cilinders laten vervangen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkteam. Zij kunnen aangeven wat de kosten zijn als we bij u komen voor het vervangen van de cilinders.

Ik wil sleutels bijbestellen. Kan dat?

Algemeen

Sleutels kunt u zelf bij laten maken. Wilt u gecertificeerde sleutels? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Hoeveel tags heb ik gekregen voor mijn woning?

Algemeen

U krijgt drie tags. Voor extra tags neemt u contact op met uw wijkteam. Een extra tag of het vervangen van een tag kost € 25,00.

Mijn tag werkt niet. Wat nu?

Algemeen

Neem dan contact op met uw wijkteam of meld de reparatie via mijn ieder1.

Er is bij mij ingebroken. Wat nu?

Algemeen

U doet eerst een aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de aangifte naar uw wijkteam. Zijn uw sloten kapot of zijn de sleutels gestolen? Meld dit dan bij uw inboedelverzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze onkosten. Is het slot niet geforceerd of zijn de sleutels niet gestolen? En wilt u wel de sloten laten vervangen? Tegen betaling vervangen wij dit voor u.

Wat is een spoedreparatie?

Algemeen

Er zijn twee soorten spoedreparaties:

  • De gevaarlijke spoedsituatie. Dat is als er bijvoorbeeld een gaslek is, een warmwaterleiding gesprongen is of als er sprake is van een gezondheidsrisico. Dan komt er direct een vakman langs, liefst binnen één uur.
  • Een spoedsituatie zonder gevaar. Bijvoorbeeld als u zichzelf buitengesloten hebt of er een grote lekkage is. Dan proberen wij binnen twee uur een vakman te sturen.

Hoelang duurt het voordat een reparatie wordt uitgevoerd?

Algemeen

Binnen twee werkdagen na uw melding komt een vakman de reparatie uitvoeren.

Hoe dien ik een reparatieverzoek in?

Algemeen

Dat doet u via mijn ieder1. Hier kunt u ook een afspraak inplannen.

Wat is het servicepakket en welke reparaties vallen hieronder?

Algemeen

Het servicepakket is een verzekering voor kleine reparaties die de huurder zelf moet uitvoeren. Heeft u liever dat woonbedrijf ieder1 deze kleine reparaties uitvoert, dan sluit u een servicepakket. U betaalt hier € 8,85 per maand voor. In het

Onderhouds ABC

kunt u teruglezen welke werkzaamheden binnen het pakket vallen. De glasverzekering en ontstopping vallen hier in ieder geval onder.

Wilt u een servicepakket afsluiten, gebruik dan het formulier 'Deelname servicepakket'. 
Wilt u uw servicepakket opzeggen, gebruik dan het formulier ‘Beëindiging deelname servicepakket’. 

Wanneer ontvang ik de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden?

Algemeen

Soms zit er een beetje tijd tussen de werkzaamheden en de factuur. U ontvangt de factuur per post.

Wat moet ik doen als ik een reparatieverzoek heb in de avond of in het weekend?

Algemeen

Kan het wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met uw wijkteam, of meld de reparatie via mijn ieder1.

Heeft het spoed? Neem dan buiten kantoortijd contact op met woonbedrijf ieder1. Dat kan ook in het weekend. Let op: bel alleen in nood- of spoedgevallen, dan wordt u geholpen.

Ik heb een stroomstoring. Wat nu?

Algemeen

Doe eerst de stekkerproef. Haal alle stekkers uit alle stopcontacten en schuif daarna alle schakelaars in uw meterkast omhoog. Doe nu alle stekkers weer één voor één in de stopcontacten. Valt de stroom weer uit als u een bepaald apparaat aanzet? Dan is dat het apparaat dat de kortsluiting veroorzaakt. Als één van uw apparaten of lampen inderdaad de kortsluiting veroorzaakt, kunt u dit zelf oplossen.
Is dat niet het geval en vindt u geen oorzaak? Neem dan contact op met het wijkteam.

Hoe meld ik reparaties voor de algemene ruimtes/achterpaden?

Algemeen

U dient een reparatieverzoek in via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1.

Ik heb schimmel of vocht in huis. Wat moet ik doen?

Algemeen

Schimmel en vocht ontstaan vaak door slechte ventilatie. Zet daarom regelmatig de ramen tegenover elkaar open. Maak de badkamer droog en laat de badkamerdeur open staan.

U moet zelf schimmel voorkomen en verwijderen.
Blijft de schimmel toch ondanks uw acties? Of blijkt er sprake van lekkage? Meld dit bij het wijkteam.

Ik wil iets laten repareren. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Via mijn ieder1. Of bel tijdens kantooruren met uw wijkteam. Als u 's avonds of in het weekend een spoedreparatie heeft die niet kan wachten, wordt u doorgeschakeld naar onze storingsdienst.

Waar vind ik de gaskraan?

Algemeen

In de meterkast.

Er is een gaslekkage in mijn woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

Draai de gaskraan dicht. De gaskraan zit in de meterkast.

Ik heb glasschade. Wat moet ik doen?

Algemeen

Heeft u een servicepakket? Neem dan telefonisch contact op met uw wijkteam. Het wijkteam verbindt u door met Service Glasherstel.
Heeft u de schade zelf veroorzaakt of heeft u geen servicepakket? Dan zijn de kosten voor uzelf.

Ik heb een verstopte afvoer. Wat moet ik doen?

Algemeen

Heeft u een servicepakket? Dan kunt u bij een verstopte afvoer van uw gootsteen, doucheputje, toilet of dakgoot contact opnemen met uw wijkteam. Het wijkteam verbindt u door met het bedrijf dat de verstopping zal verhelpen.
Heeft u geen servicepakket? Dan zijn de kosten voor het verhelpen van een verstopping voor uw eigen rekening. U kunt dan zelf een ontstoppingsbedrijf bellen.

Ik heb problemen met mijn cv-installatie, geiser of boiler. Wat moet ik doen?

Algemeen

Controleer eerst het volgende:

  • Zit de stekker in het stopcontact en staat de ketel aan (lampje)?
  • Staat de aardlekschakelaar op 1 en zijn de zekeringen in de meterkast nog heel?
  • Staat de gaskraan open (geel, in buisrichting)?
  • Als de ketel een waakvlam heeft, brandt deze?
  • Zit er genoeg druk in de installatie (1,5 – 2 bar)?
  • Heeft u de hele installatie ontlucht?
  • Druppelt er een warmwaterkraan?
  • Zet alle radiatorkranen open en zet de kamerthermostaat tijdelijk 5°C hoger.

Storing niet opgelost?

Woont u in Deventer, neem dan contact op met Van Dam Technisch Beheer via 0548-226001.
Woont u in Zutphen, neem dan contact op met Breman, via 08000201773 (let op 11 cijfers).

U kunt de storing ook melden bij uw wijkteam.

U moet zelf uw cv-ketel bijvullen en de radiatoren ontluchten.
Heeft u een gaskachel, boiler of geiser? Dan moet u zelf het onderhoud regelen. Op de zijkant van uw apparaat zit een sticker met de gegevens van de eigenaar.

Hoe vaak wordt mijn cv-ketel onderhouden?

Algemeen

Eén keer in de twee jaar voeren we een onderhoudsbeurt uit, bij nieuwere ketels is dit eén keer in de drie jaar. Wij maken een afspraak met u.

Hoe kom ik aan een vulslang?

Algemeen

In elke woning ligt een vulslang. U moet zelf uw cv-ketel bijvullen.

Ik heb problemen met de mechanische ventilatie. Wat moet ik doen?

Algemeen

Woont u in Deventer? Dan maakt u een afspraak met Van Dam Technisch Beheer. Dat kan telefonisch via 0548-226001.
Woont u in Zutphen? Maak dan een afspraak met Breman. Dat kan telefonisch via 08000201773 (let op 11 cijfers).
U mag de storing ook melden bij uw wijkteam.

Waar kan ik terecht voor storingen aan de stadsverwarming?

Algemeen

Neem voor storing aan de stadsverwarming contact op met het wijkteam.

Wat moet ik doen bij een liftstoring?

Algemeen

Neem contact op met een medewerker van het wijkteam. Houd als dat kan het liftnummer bij de hand.

Mijn inbouwapparatuur is kapot. Wat moet ik doen?

Algemeen

Heeft u de apparatuur zelf geplaatst of overgenomen van de vorige huurder? Dan moet u de inbouwapparatuur zelf (laten) repareren.
Hebben wij de apparatuur geplaatst? Dan doen wij ook het onderhoud. Let op: er zijn uitzonderingen op deze afspraak. Deze leest u in de huurovereenkomst. Neem hiervoor contact op met uw wijkteam.

Mijn keukenaccessoires zijn kapot. Wat moet ik doen?

Algemeen

Keukenaccessoires zijn van uzelf. Deze moet u zelf onderhouden en repareren.

De batterij van mijn deurbel of rookmelder is leeg. Wat moet ik doen?

Algemeen

U moet zelf de batterij vervangen.
Als uw deurbel niet werkt, kan zowel de batterij in de drukker als van de ontvanger leeg zijn. Controleer ze allebei.
Is uw rookmelder op het lichtnet aangesloten? Ook dan zit er een batterij in die u zelf kunt vervangen.
Is de accubatterij leeg? Neem dan voor Deventer contact op met Van Dam Technisch Beheer via 0548-226001 en voor Zutphen met Breman via 038-4274300.