Onderhoudsprojecten

Woonbedrijf ieder1 wil dat de woningen die we verhuren van goede kwaliteit zijn. Daarom investeren we veel in het onderhouden van de woningen. Dit noemen we renovatie of projectmatig onderhoud. We verbeteren niet altijd alleen de technische kwaliteit, maar we nemen vaak ook maatregelen om de woning aan te passen aan de eisen van deze tijd. Wat we doen verschilt per woning. Vaak bieden we in overleg met bewoners verschillende keuzemogelijkheden aan.

Veel gevraagd over Onderhoudsprojecten

Wordt mijn woning gerenoveerd en wanneer?

Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Wanneer gaat de huurverhoging na renovatie in? En moet ik de huurverhoging zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

De eerste maand na oplevering van de renovatiewerkzaamheden in uw woning gaat de huurverhoging in. U ontvangt hierover schriftelijk een bevestiging van Woonbedrijf ieder1. U dient dit zelf door te geven aan de Belastingdienst www.toeslagen.nl.

Ik heb een klacht over de aannemer die de renovatie heeft uitgevoerd. Wat moet ik nu doen?

U kunt contact opnemen met Woonbedrijf ieder1 via telefoonnummer 088 111 0 222 of per e-mail naar info@ieder1.nl

Zijn er nog keuzemogelijkheden bij de renovatie?

Dat verschilt per renovatie. Vooraf gaand aan de renovatie wordt u uitvoerig geïnformeerd over het renovatieproject en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Tijdens de renovatie kunt u vragen stellen aan de contactpersoon zoals vermeld in het informatieboekje.

Kan ik mijn douche, keuken en toilet blijven gebruiken tijdens de renovatie?

Woonbedrijf ieder1 zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk in of nabij uw woning kunt wonen, koken, douchen of van een toilet gebruik kan blijven maken. Zie projectinformatie

Welke werkzaamheden worden aan mijn woning verricht?

Dat verschilt per renovatie. Vooraf gaand aan de renovatie wordt u uitvoerig geïnformeerd over het renovatieproject. Tijdens de renovatie kunt u vragen stellen aan de contactpersoon zoals vermeld in het informatieboekje.

Waar kan ik schade veroorzaakt door de renovatie werkzaamheden verhalen?

U dient de veroorzaker van de schade (het verantwoordelijke bedrijf) aansprakelijk te stellen. Meldt deze schade binnen 24 uur bij de veroorzaker van de schade.

Ik moet een vrije dag opnemen voor de renovatie. Kan ik compensatie krijgen?

Nee, er wordt geen compensatie gegeven. Het is overigens niet nodig om zelf aanwezig te zijn, u kunt ook een familielid of vriend vragen aanwezig te zijn zodat uw woning toegankelijk is. Of de sleutel afgeven bij de uitvoerder van de aannemer.

Mijn oude keuken wordt vervangen voor een nieuwe keuken. Kan ik de oude keuken overnemen ?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Neem contact op met de contactpersoon van het project om de mogelijkheden te bespreken.

Is er een wissel- of rustwoning beschikbaar tijdens de renovatie?

Dat verschilt per project. Voorafgaand aan een renovatieproject ontvangt u specifieke projectinformatie over bijvoorbeeld de planning en de aan- of afwezigheid van een wisselwoning. Kunt u deze informatie niet (meer) vinden: zie projectinformatie

Waar kunnen mijn huisdieren verblijven tijdens een renovatie?

Mocht u uw huisdier tijdens de renovatie liever ergens anders onderbrengen, dan regelt u dit zelf. Wanneer u dit niet kan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Woonbedrijf ieder1. In uitzonderlijke gevallen wordt er gezamelijk een oplossing gezocht.

Mijn keuken wordt vervangen, hoe ziet de nieuwe keuken eruit?

Wordt uw keuken vervangen, dan hebt u een aantal keuzes waarmee u de keuken kunt vormgeven naar uw smaak. U kiest uit zeven verschillende gangbare kleuren, kastjes of lades en twee type aanrechtbladen van de Bribus Eco-line. De keuken heeft (indien mogelijk) een afzuigkap en een aansluiting voor een vaatwasser. Uw keuken zal daarnaast worden voorzien van een ladekast. Door het gebruik van duurzaam materiaal is de keuken tevens vriendelijk voor het milieu.

Woonbedrijf ieder1 bepaalt hoe groot de nieuwe keuken wordt en hoe de keuken wordt ingedeeld. Hiervoor gebruiken we standaarden.

Mijn woning is gerenoveerd en nu betaal ik meer huur. Wat betekent de huurverhoging voor mijn huurtoeslag?

Het is mogelijk dat er bij een woningverbetering een huurverhoging word toegepast. Als dat het geval is, dan ontvangt u hierover schriftelijk een renovatievoorstel van Woonbedrijf ieder1. Wanneer tenminste 70% van de bewoners in uw complex akkoord gaat dan wordt de woningverbetering en huurverhoging doorgevoerd.

Of dit van invloed is op uw huurtoeslag kunt u navragen bij de belastingdienst. Kijkt u hiervoor op de www.toeslagen.nl.

Om medische redenen kan ik tijdens de renovatie niet in mijn woning verblijven. Is er een alternatief?

Wilt u liever ergens anders verblijven, kijkt u dan met familie of vrienden wat de mogelijkheden zijn. Wanneer u dit niet kan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Woonbedrijf ieder1. In uitzonderlijke gevallen wordt er gezamelijk een oplossing gezocht.

Meer dan 70% van mijn medebewoners is akkoord met de renovatie, maar ik ben tegen de werkzaamheden. Wat kan ik nu doen?

In de wet is vastgelegd dat verhuurders voor bepaalde werkzaamheden de goedkeuring van minimaal 70% van de bewoners moet hebben voordat ze uitgevoerd kunnen worden. Is die 70% behaald, dan worden de werkzaamheden bij 100% van de woningen uitgevoerd, ook bij u. Voor de procedure zie het informatieboekje

Worden alle renovatie werkzaamheden in mijn woning aaneengesloten uitgevoerd?

Werkzaamheden worden zoveel mogelijk in aaneengesloten dagen uitgevoerd in uw woning. Soms kan dat niet, maar dan wordt u hierover vantevoren geïnformeerd zodat u weet waar u aan toe bent.

Ik ga op vakantie tijdens de renovatie, kan hier rekening mee worden gehouden?

Voorafgaand aan een renovatieproject ontvangt u specifieke informatie over bijvoorbeeld de planning. In deze informatie wordt ook vermeld wat u moet doen als u problemen signaleert (bijvoorbeeld een vakantie). Kunt u deze informatie niet (meer) vinden: Zie projectinformatie

Mijn keuken wordt vervangen, maar de keuken vind ik nog prima, kan ik ook alleen nieuwe deurtjes krijgen?

Nee, om te zorgen dat de keuken weer jarenlang mee kan, vervangt Woonbedrijf ieder1 de gehele keuken.

Ik heb ideeën over het renoveren van mijn woning, hoe kan ik die kenbaar maken?

Als u wensen met betrekking tot het renoveren van uw woning heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw bewonerscommissie. Is er geen bewonerscommissie voor uw straat of gebouw, meld uw wensen dan schriftelijk bij Woonbedrijf ieder1. Uw e-mail kunt u sturen naar info@ieder1.nl.

Moet ik de huurverhoging na een renovatie zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja, dit wordt niet automatisch door Woonbedrijf ieder1 gedaan. Het is daarom belangrijk dat u zelf de huurverhoging door geeft aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor op de www.toeslagen.nl.

Worden mijn spullen beschermd tijdens renovatiewerkzaamheden?

Uiteraard gaat de aannemer zo zorgvuldig mogelijk te werk tijdens de renovatie. Wij adviseren u waardevolle spullen veilig op te bergen. Mocht het nodig of wenselijk zijn, dan ontvangt u van de aannemer materiaal waarmee u uw spullen kunt afdekken.

Zijn mijn spullen verzekerd via Woonbedrijf ieder1 tijdens een renovatie?

Nee. Uw spullen zijn verzekerd via uw eigen inboedelverzekering. Schade die onverhoopt wordt veroorzaakt door de aannemer wordt vergoed door de verzekering van de aannemer. Het is dan wel van belang dat u de schade binnen 24 uur meldt bij de aannemer of bij Woonbedrijf ieder1.

Kan ik hulp krijgen bij de werkzaamheden (bijvoorbeeld leeghalen van een zolder) die ik moet uitvoeren in het kader van de renovatie?

Woonbedrijf ieder1 gaat er vanuit dat u zelf de nodige voorbereidingen kunt treffen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er voldoende werkbare ruimte is om de renovatie uit te voeren.

Mijn woning wordt gerenoveerd, krijg ik nu een huurverhoging?

Het is mogelijk dat er een huurverhoging word toegepast. Als dat het geval is, dan ontvangt u hierover schriftelijk een renovatievoorstel van Woonbedrijf ieder1. Wanneer tenminste 70% van de bewoners in uw complex akkoord gaat dan wordt de woningverbetering en huurverhoging doorgevoerd.
 

Krijg ik een onkostenvergoeding nu mijn woning wordt gerenoveerd?

In uitzonderlijke gevallen maakt een onkostenvergoeding deel uit van het renovatievoorstel dat u van Woonbedrijf ieder1 ontvangt.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de renovatie?

Vooraf gaand aan de renovatie wordt u uitvoerig geinformeerd over het renovatieproject. Tijdens de renovatie kunt u vragen stellen aan de contactpersoon zoals vermeld in het informatieboekje.

Meer vragen (21)