Asbest

Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal en populair vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen. Vooral in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993 kan asbest voorkomen als bouwmateriaal. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. Overigens zit er niet in alle woningen van voor 1994 asbest. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houdt Woonbedrijf ieder1 zich aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen. Maar ook als het geen gevaar oplevert, verwijderen we komende jaren zoveel mogelijk asbest.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal en populair vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen. Vooral in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993 kan asbest voorkomen als bouwmateriaal. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden omdat het gevaarlijk bleek te zijn als asbest wordt gezaagd, doorboord, geschuurd of gesloopt. Overigens zit er niet in alle woningen van voor 1994 asbest.

Waar kan asbest in zitten?

Als leek herken je asbest vaak niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen definitief worden vastgesteld door asbestdeskundigen die daarvoor zijn opgeleid. Asbest kan onzichtbaar of zichtbaar verwerkt zijn. Voorbeelden van onzichtbaar verwerkte asbest op een locatie waar het niet beschadigd kan worden of slijten, zijn onder meer een ingemetselde plaat in de schoorsteen en asbesthoudende riolering onder de vloer. Voorbeelden van zichtbaar verwerkte asbest op plaatsen waar het mogelijk beschadigd kan worden of slijten, zijn asbesthoudende riolering in het zicht, wellicht geschilderd,  panelen in de kozijnen op de galerij, asbesthoudend dakbeschot of golfplaten op bergingsdaken, asbesthoudende voorzetwanden in de woning of asbesthoudende beplating op een bergingsdeur.

Is asbest gevaarlijk?

Meestal niet. Het is vooral van belang dat het asbest niet beschadigd of niet bewerkt wordt. Is dat niet het geval, dan is het niet gevaarlijk. De gevaarlijke asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken.

Kan ik klussen in mijn woning op de plekken waar het asbest zit?

Nee. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken. Dat betekent dat u het niet mag verwijderen, wegbreken, doorboren, schilderen etc. Wanneer u dit wel doet, brengt u uw gezondheid in gevaar. Het bewerken of beschadigen van asbest is ook wettelijk niet toegestaan. Ook wanneer u iets wilt overschilderen waarvan u weet/vermoedt dat het asbest is, ga dan niet alvast beginnen (ook niet met schuren), maar neem contact op met Woonbedrijf ieder1.

Loop ik gezondheidsrisico’s als er asbest in of rond mijn woning aanwezig is?

Als er asbest in een woning of gebouw zit, vormt dit niet zomaar een risico. Alleen wanneer losse asbestvezels vrijkomen en u deze langdurig inademt, bestaat er een kans dat u op termijn ziek wordt. De asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken. Om u gezondheid niet in gevaar te brengen mag u asbest niet bewerken, verwijderen, wegbreken, doorboren etc. Wanneer u dit wel doet, brengt u uw gezondheid in gevaar. Het is bovendien wettelijk niet toegestaan. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doen? Neem contact op met Woonbedrijf ieder1.

Wat ‘krijg’ je van asbest?

Zolang er geen vezels van het asbest vrijkomen, is er geen gezondheidsrisico. Komen er wel vezels vrij, dan kan het langdurig inademen van veel asbestvezels op den duur longkanker, longvlies- of buikvlieskanker of stoflongen veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn. Dat kan uiteenlopen van 10 tot 60 jaar, in de meeste gevallen worden mensen ziek na 20 tot 40 jaar.

Ik heb asbest bewerkt (bijvoorbeeld in geboord, geschuurd)? Loop ik nu risico? Wat moet ik doen?

U kúnt een risico lopen, maar het hoeft niet zo te zijn. Er bestaat een kans dat u ziek wordt van asbest als u langdurig bent blootgesteld aan losgekomen asbest vezels. Maakt u zich zorgen, neem dan contact op met de GGD. Zij kunnen u verder informeren over gezondheidsrisico’s en u voorlichten over een eventueel medisch onderzoek.

Lopen kinderen meer risico dan volwassenen bij asbest?

Nee, kinderen zijn niet gevoeliger voor asbest dan volwassenen.

Waarom ruimen de medewerkers van Woonbedrijf ieder1 asbest niet direct op?

De overheid kent hele strenge regels als het om asbest gaat. Zo zijn er strenge ARBO-regels die gaan over het in aanraking komen met asbest tijdens het werk. Daarom ruimen onze medewerkers de asbest niet direct op, maar worden er deskundige bedrijven ingeschakeld die veel kennis en expertise hebben van asbest.

Er zit asbest in een huishoudelijk artikel dat ik thuis heb, hoe kom ik er vanaf?

Soms zit asbest ook in huishoudelijke spullen verwerkt. Zo werden er vroeger asbesthoudende sudderplaatjes en bloembakken gemaakt. Heeft u dergelijke spullen in huis, dan wilt u daar waarschijnlijk vanaf. U kunt dergelijke spullen wegbrengen naar afvalbrengpunten in uw gemeente. Kijk hiervoor op de .

Meer vragen (5)