Tijdelijke onderverhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u onder voorwaarden iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Dat mag alleen onder voorwaarden en als u toestemming krijgt van Woonbedrijf ieder1.

Wat is onderhuur?

Verhuurt u uw woning of een deel daarvan aan iemand anders? Dan spreken we van onderhuur.
 

Wie is er eindverantwoordelijk voor de woning tijdens de onderhuur?

De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die in het huurcontract staan. De hoofdhuurder is er dus ook verantwoordelijk voor dat de huur betaald wordt.
De onderhuurder heeft geen rechten op de woning als de periode van onderhuur afloopt.

 

Hoe vraag ik toestemming aan voor onderhuur?

U kunt een aanvraag voor onderhuur sturen naar Woonbedrijf ieder1.