Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder is een peroon van 18 jaar of ouder (geen kind) die met de hoofdhuurder samenwoont. Hij/zij voert met deze hoofdhuurder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding en is bovendien als medehuurder door de verhuurder is. De medehuurder heeft huurbescherming en vrijwel alle overige rechten en plichten volgens het huurrrecht.

U kunt schriftelijk een aanvraag doen voor medehuurderschap. Vult u hiervoor het Aanvraagformulier medehuurder in en stuur het aan Woonbedrijf ieder1 per post, Postbus 888, 7400 AW Deventer of e-mail naar info@ieder1.nl.

Aanvragen medehuurderschap

Om medehuurder te worden dient u een schriftelijk verzoek in bij Woonbedrijf ieder1, ondertekend door u en de hoofdhuurder. Gebruikt u hiervoor het formulier Aanvraagformulier medehuurder. 

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken aan te leveren:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van de hoofdhuurder en aanvrager van het medehuurderschap;
  • Een recent uittreksel van het BPR (Basis Registratie Personen) met het woonverleden;
  • Kopie bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding van de afgelopen 2 jaar ( afschriften van gezamenlijke bankrekening, woonverzekering, energierekening, samenlevingscontract)

Wie kan er medehuurder worden?

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. U kunt uw medehuurderschap schrifteijk aanvragen bij Woonbedrijf ieder1.

De volgende voorwaarden gelden als u medehuurderschap wilt aanvragen:

- U voert een duurzaam gemeenschappelijke huishouding;
- Uw huisgenoot woont minimaal 2 jaar op het zelfde adres;
- Uw huisgenoot mag geen overlast veroorzaken;
- Het verzoek mag niet bedoeld zijn om de woning aan een huisgenoot over te doen vlak voor u zelf de woning wilt verlaten.

Inwonende kinderen

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden.

Wat is het verschil tussen een inwoner en medehuurder?

Een medehuurder heeft net zo veel rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een inwoner heeft geen rechten en plichten aangaande de woning.

Ik en mijn medehuurder gaan uit elkaar. Wie mag er in de woning blijven wonen?

U heeft beiden even veel recht op de woning. Vult u samen het formulier Beëindiging medehuurderschap in.

Wanneer ben ik medehuurder van een woning?

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Mijn partner verhuist, wat moeten we regelen?

Bent u destijds samen in de huurwoning gaan wonen en heeft u beiden het huurcontract getekend? Dan is de één hoofdhuurder en de ander automatisch medehuurder. Als de medehuurder vertrekt, is het verstandig om ons dat direct te laten weten. Mocht u later namelijk de huur willen opzeggen, dan moet de voormalig medehuurder daar ook voor tekenen omdat hij/zij nog steeds in het huurcontract staat. U kunt dan ook het beste direct bij de verhuizing van uw partner een zogenaamde aanvragen en deze door hem of haar laten tekenen. Dit geldt ook wanneer de hoofdhuurder verhuist en de medehuurder in de woning blijft.

Als de hoofdhuurder overlijdt, kan ik als medehuurder het huurcontract overnemen?

Ja, u heeft immers als medehuurder dezelfde rechten en plichten. Bent u geen medehuurder, maar woont u wel in, dan kunt u het contract niet overnemen.

Mijn partner is overleden, wat moet ik regelen?

U moet in deze moeilijke tijd helaas veel regelen. Als verhuurder zouden we graag een akte van overlijden ontvangen, samen met uw eigen legitimatie. Zo kunnen we controleren of er sprake is van hoofd- of medehuurderschap in het huurcontract. Als u niet meegetekend hebt in het huurcontract en geen geregistreerd partner of getrouwd was, dan staat u bij ons na overlijden van de hoofdhuurder niet geregistreerd. Neem in dat geval contact met ons op. U kunt ons mailen op info@ieder1.nl. Tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u ons bellen op telefoonnummer 088 111 0 222. Voor hulp in noodsituaties kunt u ook buiten kantoortijden dit nummer bellen. U wordt dan doorgeschakeld naar onze storingsdienst. Of bezoek tussen 8.30 en 17.00 uur één van onze klantvestigingen aan de Overstichtlaan 2 in Deventer of de Piet Heinstraat 25 in Zutphen.

Meer vragen (3)