Huurders BIJ1

Woonbedrijf ieder1 vindt het belangrijk om de stem van huurders te horen, hierdoor kunnen wij ons werk voor huurders nog beter doen. Inbreng van huurders is ook vastgelegd in de Woningwet. Huurders BIJ1 is gesprekspartner namens huurders en vervult hierbij een rol van intermediair, kennisplatform en adviesorgaan.

Veel gevraagd over Huurders BIJ1

Wat is de rol van Huurders BIJ1?

Huurdersinbreng gaat over het meedenken en advies geven over organisatie- en beleidszaken, zoals wettelijk minimaal is vastgelegd in de Overlegwet en Woningwet. Huurders BIJ1 is gesprekspartner namens huurders en vervult hierbij een rol van intermediair, kennisplatform en adviesorgaan. Het gaat niet om individuele zaken (hiervoor kunnen huurders zelf contact opnemen met Woonbedrijf ieder1) en ook niet om complexgerelateerde zaken (hiervoor zijn de bewonerscommissies), maar om zaken die al onze huurders in Deventer en Zutphen aan gaan.

Wie vormen het bestuur van Huurders BIJ1?

De leden van het bestuur van Huurders BIJ1 zijn: Marcel Coté, Gerard van den Belt en Gerard van Laar.

Ik heb interesse om in één van de 'kamers' mee te praten en te adviseren, hoe kom ik aan meer informatie?

Wilt u in een van de kamers deelnemen en meepraten en adviseren over een bepaald onderwerp, neem dan contact op met Huurders BIJ1, huurdersbij1@outlook.com. Meer informatie vindt u op: www.huurdersbij1.nl

Waar vind ik meer informatie over de huurdersinbreng?

Kijk voor meer informatie op www.huurdersbij1.nl.