Warmtewet

Als u bent aangesloten op gemeenschappelijke verwarming kunt u uw leverancier niet zelf kiezen. De Warmtewet beschermt consumenten die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming tegen te hoge energieprijzen of warmtelevering tegen mindere voorwaarden.

Veel gevraagd over Warmtewet

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Ga ik meer of minder betalen door de invoering van de Warmtewet?

U weet nu de tarieven voor 2015 en 2016, maar pas als uw daadwerkelijk verbruik bekend is, weet u wat u moet betalen. Uw afrekening stookkosten van 2015 waarin u dit leest, kunt u voor 1 juli 2016 verwachten. U betaalt maandelijks een voorschot stookkosten. In de afrekening leest u of u moet bij betalen of dat u geld terugkrijgt.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Wat verandert er voor mij sinds de invoering van de Warmtewet?

Woonbedrijf ieder1 blijft warmte en eventueel warm water leveren zoals u gewend bent. Wel betekent het voor u als huurder dat :
1) De Algemene leveringsvoorwaarden worden uitgebreid
2) De door Woonbedrijf ieder1 in rekening te brengen kosten niet hoger mogen zijn dan de vastgestelde maximumtarieven.
3) Woonbedrijf ieder1 zal over 2015 niet langer de kosten van het verbruikte gas bij u in rekening brengen, maar de door de installatie geproduceerde warmte minus het leidingverlies.
4) Mogelijke aanpassingen aan de bemetering in uw woning. Ampullen zijn inmiddels vervangen door radiatormeters en GJ’s en WTW-meters zijn vervangen.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Wat betaal ik aan administratiekosten?

De Warmtewet bepaalt dat de administratiekosten voor de levering van warmte onderdeel moeten zijn van het vaste tarief. De administratiekosten bedragen 3%.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Welke tarieven hanteert Woonbedrijf ieder1 over 2016?

Woonbedrijf ieder1 heeft besloten om voor haar huurders over de afrekeningen van 2016 niet het maximum tarief van Autoriteit Consument & Markt (ACM) te hanteren, maar 13% minder. Over de afrekening van 2016 hanteert Woonbedrijf ieder1 daarom 87% van dit maximum tarief.

Woonbedrijf ieder1 2016 Maximum ACM 2016 vast bedrag € 240,23 € 276,13 per verbruikte gigajoule € 19,71 € 22,66 meettarief (meegenomen in vast bedrag) € 24,97

Wat is wijkverwarming of blokverwarming?

Dit is een vorm van collectieve centrale verwarming waarbij de stookinstallatie niet één enkele woning bedient maar een woningblok of flatgebouw. Als met één installatie meerdere gebouwen van warmte worden voorzien en wordt dat wijkverwarming genoemd.
De kosten van wijk- of blokverwarming worden via de stookkosten jaarlijks verrekend op basis van voorschotten.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Verandert de hoogte van mijn voorschotbedrag?

U ontvangt met de jaarlijkse eindafrekening uw nieuwe voorschot voor het volgende stookseizoen. Uw voorschot wordt elk jaar bepaald op basis van uw verbruik van het jaar ervoor. Zo sluit uw voorschotbedrag het beste aan bij uw verbruik.

Wat is de Warmtewet en waarom wordt deze ingevoerd?

Als u bent aangesloten op gemeenschappelijke verwarming kunt u uw leverancier niet zelf kiezen. De Warmtewet beschermt consumenten die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming tegen te hoge energieprijzen of warmtelevering tegen mindere voorwaarden.

Sinds wanneer is de Warmtewet van kracht?

De Warmtewet is met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden

Betaal ik door de invoering van de Warmtewet meer of minder voor warmte?

U betaalt niet meer of minder door de invoering. Net als voor in de invoering betaalt u wat u verbruikt. Het uitgangspunt is dat iemand met een gemeenschappelijke verwarming nooit meer mag betalen dan iemand met een individuele verwarming. Daarom zijn er maximumtarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument Markt (ACM). Leveranciers van warmte mogen u niet meer in rekening brengen dan het maximumtarief. Woonbedrijf ieder1 belast alleen de gemaakte kosten door aan de bewoners en hanteert geen marge (winst) op de levering van warmte.

Wat verandert er door de Warmtewet aan mijn jaarafrekening?

Uw jaarafrekening verandert niet. Wel vervangt Woonbedrijf ieder1 alle meters (GJ meters / radiatormeters / WTW meters) door meters die radiografisch uitleesbaar zijn. Dit betekent dat er geen meteropnemer bij u aan huis hoeft te komen om de meterstanden op te nemen. Woonbedrijf ieder1 zal minimaal 2 keer per jaar inzicht geven in uw verbruik.

Waarom verandert er door de Warmtewet iets aan mijn huurcontact?

Per 1 januari 2014 moet levering van warmte volgens de Warmtewet plaatsvinden op basis van een leveringsovereenkomst. Dit is in uw huidige huurovereenkomst met Woonbedrijf ieder1 al vastgelegd. De nieuwe wet schrijft een aantal nieuwe bepalingen voor, die we voor u op papier hebben gezet: Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte.

Meer vragen (6)