Stookkosten

Voor uw verwarming en warm water betaalt u maandelijks een bedrag aan stookkosten. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening. Woont u in een gebouw met gemeenschappelijke verwarming (ook wel blokverwarming, wijkverwarming of stadsverwarming genoemd), leest u dan verder over de warmtewet.

Veel gevraagd over Stookkosten

Hoe worden de voorschotbedragen van de stookkosten bepaald?

De voorschotbedragen worden bepaald aan de hand van gegevens van vorige huurders in de woning.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Ga ik meer of minder betalen door de invoering van de Warmtewet?

U weet nu de tarieven voor 2015 en 2016, maar pas als uw daadwerkelijk verbruik bekend is, weet u wat u moet betalen. Uw afrekening stookkosten van 2015 waarin u dit leest, kunt u voor 1 juli 2016 verwachten. U betaalt maandelijks een voorschot stookkosten. In de afrekening leest u of u moet bij betalen of dat u geld terugkrijgt.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Wat verandert er voor mij sinds de invoering van de Warmtewet?

Woonbedrijf ieder1 blijft warmte en eventueel warm water leveren zoals u gewend bent. Wel betekent het voor u als huurder dat :
1) De Algemene leveringsvoorwaarden worden uitgebreid
2) De door Woonbedrijf ieder1 in rekening te brengen kosten niet hoger mogen zijn dan de vastgestelde maximumtarieven.
3) Woonbedrijf ieder1 zal over 2015 niet langer de kosten van het verbruikte gas bij u in rekening brengen, maar de door de installatie geproduceerde warmte minus het leidingverlies.
4) Mogelijke aanpassingen aan de bemetering in uw woning. Ampullen zijn inmiddels vervangen door radiatormeters en GJ’s en WTW-meters zijn vervangen.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Wat betaal ik aan administratiekosten?

De Warmtewet bepaalt dat de administratiekosten voor de levering van warmte onderdeel moeten zijn van het vaste tarief. De administratiekosten bedragen 3%.

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Welke tarieven hanteert Woonbedrijf ieder1 over 2016?

Woonbedrijf ieder1 heeft besloten om voor haar huurders over de afrekeningen van 2016 niet het maximum tarief van Autoriteit Consument & Markt (ACM) te hanteren, maar 13% minder. Over de afrekening van 2016 hanteert Woonbedrijf ieder1 daarom 87% van dit maximum tarief.

Woonbedrijf ieder1 2016 Maximum ACM 2016 vast bedrag € 240,23 € 276,13 per verbruikte gigajoule € 19,71 € 22,66 meettarief (meegenomen in vast bedrag) € 24,97

Ik heb gemeenschappelijke verwarming. Verandert de hoogte van mijn voorschotbedrag?

U ontvangt met de jaarlijkse eindafrekening uw nieuwe voorschot voor het volgende stookseizoen. Uw voorschot wordt elk jaar bepaald op basis van uw verbruik van het jaar ervoor. Zo sluit uw voorschotbedrag het beste aan bij uw verbruik.

Ik wil graag mijn rekeningnummer aanpassen vanwege een terugbetaling Service/stookkosten, kan dat?

Nee, uw rekeningnummer wijzigen alleen voor uitbetaling teveel betaalde voorschot S&S is niet mogelijk.

Het is niet mogelijk om tijdelijk een ander rekeningnummer op te geven. 

 

Als er in ons systeem geen banknummer bekend  is, wordt in de brief verzocht om het banknummer door te geven via het e-mailadres info@ieder1.nl t.a.v. het wijkteam. Als dit verzoek binnenkomt, passen we het banknummer aan. Vervolgens is het de bedoeling dat we de servicekostenafrekening gaan uitbetalen. Daarvoor moet dan nog 1 extra handeling voor uitgevoerd worden, namelijk de post van EXCASSO naar EXCASSOUITB zetten.

Kan het voorschot bedrag van stookkosten worden aangepast?

Het voorschotbedrag kan tussentijds wel worden verhoogd maar niet worden verlaagd. Mocht blijken uit een jaarafrekening dat de voorschotbedragen veel te hoog zijn dan kunnen we het bedrag verlagen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse aanpassing van de stookkosten?

Als u vragen of klachten heeft over de hoogte van uw voorschot of de afrekening, dan kunt u concact opnemen met Woonbedrijf ieder1 door een e-mail te sturen naar info@ieder1.nl of te bellen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 111 0 222. Indien uw vraag niet naar tevredenheid door Woonbedrijf ieder1 wordt beantwoord, dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Wat zijn stookkosten / energiekosten?

Stookkosten of energiekosten zijn kosten om uw woning te verwarmen. Deze kosten bestaan over het algemeen uit:
- energiekosten (gas, warmte)
- elektraverbruik
- waterverbruik
- kosten voor aflezen van een verbruiksregistratiesysteem.

Stookkosten of energiekosten zijn extra kosten die u, naast de huurprijs, maandelijks betaalt op basis van een voorschotbedrag.
Als bij uw woning sprake is van een gemeenschappelijke verwarming, waarbij de stookinstallatie niet één enkele woning bedient maar een woningblok of flatgebouw, dan rekent Woonbedrijf ieder1 jaarlijks de stookkosten met u af. Het maandelijks voorschotbedrag wordt verrekend met het werkelijk verbruik.

Hoe komt het dat ik moet bijbetalen, volgens de afrekening stookkosten?

In dit geval is het verbruik (de werkelijke kosten) hoger geweest dan de door u betaalde voorschotten.

 

Meer vragen (6)