Servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere bewoner een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en kosten voor de gemeenschappelijke ruimte. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. Het bedrag dat u betaalt is een voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot.

Veel gevraagd over Servicekosten

Welke kosten kunnen opgenomen zijn in uw huurcontract?

Gefeliciteerd! U heeft uw huurwoning gevonden.  In uw huurwoning kunnen servicekosten opgenomen zijn. Naast de kale huurprijs betaalt u namelijk, als u  in een appartement woont, vaak ook een maandelijks bedrag aan servicekosten. De verhuurder maakt namelijk kosten voor het onderhoud van het gebouw. Denk hierbij aan posten zoals schoonmaak, huismeester,  tuinonderhoud en elektriciteit gemeenschappelijke  ruimte . Deze kosten mogen worden doorberekend aan de huurder. De huurprijs en servicekosten vormen dus samen de totale maandelijkse huurkosten. Eénmaal per jaar krijgt u een afrekening over de servicekosten.

Schoonmaak

Wordt er in uw gebouw schoongemaakt dan hangt er in het portiek een schoonmaakprogramma.

Huismeester

Is er in uw gebouw  een huismeester actief, dan hangt er een formulier in uw portiek wanneer en hoe hij te bereiken is.

Gemeenschappelijke ruimte

Wanneer u servicekosten betaalt voor de gemeenschappelijke ruimte, dan betreffen dit kosten voor elektraverbruik van een lift en/of verlichting in uw gebouw. Hieronder valt ook de vervanging van de lampen. Is er een wateraansluiting in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig, dan worden de kosten hiervan doorberekend.

Energiekosten

In sommige gevallen wordt de levering van gas, water en elektriciteit door de verhuurder geregeld. U betaalt hiervoor een voorschot en éénmaal per jaar ontvangt u een afrekening over deze kosten. Echter, in de meeste gevallen, regelt u zelf  een leverancier voor gas, water en elektriciteit.  

Welke servicekosten zijn in de huurprijs verwerkt?

Dit verschilt per huurcontract. In uw huurcontract op pagina 2 staat een specificatie.

Ik ben verhuisd. Berekent Woonbedrijf ieder1 dan toch de hele periode van de servicekosten?

Als u slechts een gedeelte van het jaar de woning bewoonde, betaalt u uiteraard alleen over de periode dat u de woning huurde.

Hoe verrekent Woonbedrijf ieder1 de verrekenbare servicekosten?

Bij het opstellen van de afrekening wordt een optelling gemaakt van de werkelijke kosten. Vervolgens worden de werkelijke kosten vergeleken met de betaalde voorschotten. Zijn de werkelijke kosten (incl. de 5% administratiekosten) hoger dan de door u betaalde voorschotten dan moet u bij betalen. Zijn de werkelijke kosten lager, dan krijgt u binnen 4 weken geld terug van Woonbedrijf ieder1.

Het is niet mogelijk om tijdelijk een ander rekeningnummer op te geven vanwege een terugbetaling Service/stookkosten. 

 

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u kunt opvoeren voor het verkrijgen van huurtoeslag. Subsidiabele servicekosten kunnen per onderdeel (schoonmaak,  huismeester, gebruik van recreatieruimte, gebruik van gas-, water en electra in gemeenschappelijke ruimte) worden opgevoerd voor de huurtoeslag met een maximum van 12 per onderdeel. Voor meer informatie hierover kunt u www.toeslagen.nl raadplegen.

Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld geen gebruik maak van de lift?

Ja, alle bewoners van het gebouw betalen voor de lift.

Betaalt Woonbedrijf ieder1 teveel betaalde servicekosten altijd uit?

 Woonbedrijf ieder1 betaalt te veel betaalde servicekosten uit.

Wat zijn verrekenbare servicekosten?

Verrekenbare servicekosten zijn kosten die Woonbedrijf ieder1 jaarlijks met u verrekent. U betaalt een voorschot bedrag en als de werkelijke kosten bekend zijn dan maakt Woonbedrijf ieder1 een verrekening. Bij de verrekening kan het zijn dat u geld terug krijgt of dat u nog wat moet bijbetalen omdat het voorschotbedrag niet voldoende blijkt te zijn.

Wat gebeurt er wanneer Woonbedrijf ieder1 niet op tijd de afrekening van de servicekosten kan verstrekken (voor 1 juli)?

Als Woonbedrijf ieder1 niet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar het servicekostenoverzicht kan verstrekken (bijvoorbeeld om technische redenen of omdat de gegevens over het verbruik niet tijdig bij ons bekend zijn), sturen wij u een brief. U ontvangt de afrekening dan zo spoedig mogelijk. Houd er rekening mee dat als u moet bijbetalen, dit ook in dat geval betaald moet worden. Krijgt u geld terug, dan maakt Woonbedrijf ieder1 dit binnen vier weken aan u over. Uiteraard streven we er bij Woonbedrijf ieder1 ernaar om de afrekening binnnen de termijnen zoals die in Nederland zijn afgesproken, te leveren.

Hoe worden de voorschotbedragen van de servicekosten bepaald?

De voorschotbedragen worden bepaald aan de hand van de kosten die gemaakt zijn over voorgaand jaar.

Wat zijn de administratiekosten op mijn afrekening servicekosten en stookkosten?

De post administratiekosten is een vergoeding voor de kosten die Woonbedrijf ieder1 heeft gemaakt voor het afhandelen van de adminstratie rondom de jaarlijkse afrekening .

Hiervoor hanteert Woonbedrijf ieder1 een percentage van 5%. Het doorbelasten van de administratiekosten is wettelijk vastgelegd.

Kijkt Woonbedrijf ieder1 bij de berekening van de servicekosten naar de grootte van het huishouden?

Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van het huishouden, alleen met het daadwerkelijke verbruik.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen. Het zijn kosten waarmee u betaalt voor extra diensten zoals schoonmaak, groenonderhoud, huismeester, gebruik van recreatieruimte, gebruik van gas-, water en electra in gemeenschappelijke ruimte (zoals trappenhuizen, bergingen)

Hoe komt het dat ik moet bijbetalen, volgens de afrekening servicekosten?

In dit geval is het verbruik (de werkelijke kosten) hoger geweest dan de door u betaalde voorschotten.

 

Meer vragen (9)