Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

In 2019 stijgen de huren van de sociale huurwoningen met 1,6 procent .

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Met welk percentage of bedrag is mijn huur verhoogd tijdens de jaarlijkse huurverhoging?

Per 1 juli van elk jaar wordt de huur verhoogd. Het percentage is afhankelijk van uw inkomen, uw huidige huurprijs en huurwoning. U ontvangt daarover elk jaar voor 1 mei een persoonlijke brief.

In 2019 stijgen de huren van de sociale huurwoningen met 1,6 %.

 

Wordt het inkomen van mijn kind(eren) ook meegerekend bij berekening van de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Woonbedrijf ieder1 maakt in 2018 geen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de huren te laten stijgen op basis van het inkomen van de huurder(s), dus dit jaar is dit niet van toepassing.

Wat wordt er bedoeld met een inkomensafhankelijke huurverhoging en hoe wordt die bepaald?

Elk jaar worden de huurprijzen in Nederland verhoogd met de inflatie die de overheid vaststeld. Inflatie is de jaarlijkse kostenstijging. De overheid heeft besloten dat de huurprijzen daarnaast extra verhoogd mogen worden met een percentage dat afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Dat is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het percentage waarmee de huur extra wordt verhoogd, is afhankelijk van de inkomenscategorie waarin u valt. Uiterlijk 30 april van elk jaar ontvangt u een persoonlijke brief over de huurverhoging (die ingaat op 1 juli) en de percentage die voor u van toepassing zijn.
 

Waarom staat de huurtoeslag niet op de brief van de jaarlijkse huurverhoging?

De huurtoeslag wordt berekend en betaald door de Belastingdienst. Woonbedrijf ieder1 heeft geen beschikking over deze gegevens. De Belastingdienst stuurt u een brief over de hoogte van de huurtoeslag.

Ik ben het niet eens met het antwoord van Woonbedrijf ieder1 op mijn bezwaar, wat kan ik doen?

Wij overleggen met u over de reden van uw bezwaar. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan kunt u uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend voor beide partijen. Zowel u als Woonbedrijf ieder1 kan wel tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.
 

Welke servicekosten worden er door Woonbedrijf ieder1 verhoogd na de jaarlijkse afrekening?

Woonbedrijf ieder1 kijkt naar de afrekening van het afgelopen jaar. Zijn de kosten hoger of lager uitgevallen, dan kan het zijn dat wordt besloten voorschot wordt aangepast zodat de voorschotten het volgende jaar beter aansluiten bij de werkelijke kosten.

Meer vragen (1)