Eenmalige huurverlaging 2021

Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Dit is geregeld in de wet ‘Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2021.


U komt in aanmerking voor eenmalige huurverlaging als uw huishouden:

  • een inkomen heeft onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én
  • een huurprijs betaalt boven de voor u geldende aftoppingsgrens.

Het gaat om een eenmalige huurverlaging naar die aftoppingsgrens. In de tabel onder aan deze pagina ziet u welke aftoppingsgrens voor u geldt.

Moet ik de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

Woonbedrijf ieder1 checkt bij de Belastingdienst welke huurders met een hoge huur op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Woningcorporaties, moeten zelf de inkomensindicaties opvragen bij de Belastingdienst voor de sociale huurwoningen met een huurprijs boven de lage aftoppingsgrens (€ 633,25 euro). De Belastingdienst levert vervolgens een bestand waarin staat in welke categorie het inkomen valt. Het exacte inkomen wordt dus niet gedeeld.

Let op: is uw inkomen na 2019 gedaald?

Als het gezamenlijk huishoudinkomen na 2019 gedaald is tot onder de vastgestelde inkomensgrens (zie de tabel). Dan moet u zelf een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Dit kan via het aanvraagformulier 'Eenmalige huurverlaging 2021'. Hierbij geldt dat de inkomensdaling minstens zes maanden voor het verzoek begon. Als huurder moet u bij het verzoek ook gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder. Ook een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden moet worden ingeleverd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

In de wet staat beschreven dat woningcorporaties aan de huishoudens die ervoor in aanmerking komen vóór 1 april 2021 een huurverlagingsvoorstel moeten doen. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel (dus minimaal een maand na het voorstel). Dit betekent dat als het huurverlagingsvoorstel in februari wordt verstuurd, de huurverlaging ingaat op 1 april 2021.

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de wet 'Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen'.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact op met uw wijkteam.