Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling. De Algemene huurvoorwaarden maken onderdeel uit van uw huurovereenkomst. In de Algemene voorwaarden staan onder andere de verplichtingen van de huurder en de verhuurder. 

Bent u aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming? Dan wordt Woonbedrijf ieder1 volgens de Warmtewet (ingegaan 1-1-2014) gezien als uw leverancier van verwarming en/of warm water.  Daarom zijn de Algemene leveringsvoorwaarden Warmte toegevoegd aan uw huurcontract.

Daarnaast bestaat het Besluit kleine herstellingen. Dit is een bijlage bij de huurovereenkomst, hierin staan de herstellingen die voor rekening komen van de huurder.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Welke kosten kunnen opgenomen zijn in uw huurcontract?

In uw huurcontract kunnen servicekosten opgenomen zijn. Naast de kale huurprijs betaalt u, als u  in een appartement woont, vaak ook een maandelijks bedrag aan servicekosten. De verhuurder maakt namelijk kosten voor het onderhoud van het gebouw. Denk hierbij aan posten zoals schoonmaak, huismeester,  tuinonderhoud en elektriciteit gemeenschappelijke  ruimte . Deze kosten mogen worden doorberekend aan de huurder. De huurprijs en servicekosten vormen dus samen de totale maandelijkse huurkosten. Eénmaal per jaar krijgt u een afrekening over de servicekosten.

Schoonmaak

Wordt er in uw gebouw schoongemaakt dan hangt er in het portiek een schoonmaakprogramma.

Huismeester

De huismeester is een medewerker van Woonbedrijf ieder1 die zich bezig houdt met de representatieve, veilige en ordelijke omgeving van een gebouw. De huismeester is het eerste aanspreekpunt voor bewoners als het gaat om defecten, storingen of andere problemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met (klein) onderhoud en heeft hij een sociale functie binnen de woonomgeving. Is er in uw gebouw  een huismeester actief, dan hangt er een formulier in uw portiek wanneer en hoe hij te bereiken is.

Gemeenschappelijke ruimte

Wanneer u servicekosten betaalt voor de gemeenschappelijke ruimte, dan betreffen dit kosten voor elektraverbruik van een lift en/of verlichting in uw gebouw. Hieronder valt ook de vervanging van de lampen. Is er een wateraansluiting in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig, dan worden de kosten hiervan doorberekend.

Energiekosten

In sommige gevallen wordt de levering van gas, water en elektriciteit door de verhuurder geregeld. U betaalt hiervoor een voorschot en éénmaal per jaar ontvangt u een afrekening over deze kosten. Echter, in de meeste gevallen, regelt u zelf  een leverancier voor gas, water en elektriciteit.  

Hoe lang moet ik mijn huurwoning minimaal huren?

Woonbedrijf ieder1 sluit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Er is dus geen minimale huurperiode.

Zijn er kosten voor de huismeester en op welke manier worden deze aan mij berekend?

De kosten voor het inzetten van een huismeester, worden doorberekend op basis van het aantal uren dat een huismeester voor uw gebouw actief is. Net als andere servicekosten worden deze kosten doorberekend aan alle bewoners van het gebouw. Alle bewoners betalen evenveel.

Welke Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mijn huurovereenkomst?

Afhankelijk van de huurovereenkomst zijn er verschillende Algemene Huurvoorwaarden. Wanneer het gaat om een woning zijn het de Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte. Daarnaast bestaat het Besluit kleine herstellingen. Dit is een bijlage bij de huurovereenkomst, hierin staan de herstellingen die voor rekening komen van de huurder.

Huurt u een berging, garage of parkeerplaats, dan zijn de Algemene Voorwaarden garages, bergingen en parkeerplaatsen van toepassing. Bent u aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming? Dan wordt Woonbedrijf ieder1 volgens de Warmtewet gezien als uw leverancier van verwarming en/of warm water. Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden: